Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0050

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/50 z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające po raz 280. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

C/2018/0208

OJ L 7, 12.1.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/50/oj

12.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/35


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/50

z dnia 11 stycznia 2018 r.

zmieniające po raz 280. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 26 grudnia 2017 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu jednego wpisu i o zmianie jednego wpisu w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wpis „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Data urodzenia: 12.3.1971 r. Miejsce urodzenia: Riyadh, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Inne informacje: a) blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się;

2)

wpis „Seifallah Ben Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine, b) Saifallah ben Hassine, c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn, d) Sayf Allah bin Hussayn, e) Abu Iyyadh al-Tunisi, f) Abou Iyadh el-Tounsi, g) Abu Ayyad al-Tunisi, h) Abou Aayadh, i) Abou Iyadh). Data urodzenia: 8.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.9.2014 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine, c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn, d) Sayf Allah bin Hussayn, e) Abu Iyyadh al-Tunisi, f) Abou Iyadh el-Tounsi, g) Abu Ayyad al-Tunisi, h) Abou Aayadh, i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adres: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunezja; b) Libia (możliwe miejsce pobytu w lipcu 2017 r.). Data urodzenia: 8.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer tunezyjskiego paszportu: G557170; data wydania: 16.11.1989 r. Krajowy numer identyfikacyjny: tunezyjski dowód tożsamości 05054425; data wydania: 3.5.2011 r. (w Hammam Lif). Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.9.2014 r.”.


Top