EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0012

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/12 z dnia 8 stycznia 2018 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Dz.U. L 4 z 9.1.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/12/oj

9.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/12

z dnia 8 stycznia 2018 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (1), w szczególności jej art. 47 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/1509.

(2)

W dniu 22 grudnia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 2397 (2017), którą dodała szesnaście osób i jeden podmiot do wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do rozporządzenia (UE) 2017/1509,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do rozporządzenia (UE) 2017/1509 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2018 r.

W imieniu Rady

E. KRALEVA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wymienione poniżej osoby i podmiot wpisuje się do wykazu osób i podmiotów, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 3; wykaz ten zamieszczony jest w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) 2017/1509:

a)   Osoby fizyczne

 

Nazwisko

Inne nazwy

Informacje identyfikacyjne

Data umieszczenia w wykazie ONZ

Uzasadnienie

64.

CH'OE SO'K MIN

 

Data ur.: 25.7.1978

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Ch'oe So'k-min jest zagranicznym przedstawicielem Foreign Trade Bank. W 2016 r. Ch'oe So'k-min był zastępcą przedstawiciela oddziału Foreign Trade Bank w tej samej zagranicznej lokalizacji. Był zaangażowany w dokonywanie przekazów pieniężnych z tego zagranicznego oddziału Foreign Trade Bank do znajdujących się za granicą banków powiązanych z organizacjami specjalnymi Korei Północnej i do funkcjonariuszy Reconnaissance General Bureau w celu obejścia sankcji.

65.

CHU HYO'K

Ju Hyok

Data ur.: 23.11.1986

Nr paszportu: 836420186, wydany 28.10.2016, wygasa 28.10.2021

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Chu Hyo'k jest obywatelem Korei Północnej i zagranicznym przedstawicielem Foreign Trade Bank.

66.

KIM JONG SIK

Kim Cho'ng-sik

Rok ur.: 1967–1969.

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

Adres: KRLD

22.12.2017

Jeden z najważniejszych urzędników kierujących pracami KRLD nad bronią masowego rażenia. Pełniący funkcję zastępcy dyrektora Munitions Industry Department (Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego) Partii Pracy Korei.

67.

KIM KYONG IL

Kim Kyo'ng-il

Miejsce: Libia

Data ur.: 1.8.1979

Nr paszportu: 836210029

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Kim Kyong Il jest zastępcą głównego przedstawiciela Foreign Trade Bank w Libii.

68.

KIM TONG CHOL

Kim Tong-ch'o'l

Data ur.: 28.1.1966

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Kim Tong Chol jest zagranicznym przedstawicielem Foreign Trade Bank.

69.

KO CHOL MAN

Ko Ch'o'l-man

Data ur.: 30.9.1967

Nr paszportu: 472420180

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Ko Chol Man jest zagranicznym przedstawicielem Foreign Trade Bank.

70.

KU JA HYONG

Ku Cha-hyo'ng

Miejsce: Libia

Data ur.: 8.9.1957

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Ku Ja Hyong jest głównym przedstawicielem Foreign Trade Bank w Libii.

71.

MUN KYONG HWAN

Mun Kyo'ng-hwan

Data ur.: 22.8.1967

Nr paszportu: 381120660, wygasa 25.3.2016

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Mun Kyong Hwan jest zagranicznym przedstawicielem Bank of East Land.

72.

PAE WON UK

Pae Wo'n-uk

Data ur.: 22.8.1969

Obywatelstwo: KRLD

Nr paszportu: 472120208, wygasa 22.2.2017

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Pae Won Uk jest zagranicznym przedstawicielem Daesong Bank.

73.

PAK BONG NAM

Lui Wai Ming;

Pak Pong Nam;

Pak Pong-nam

Data ur.: 6.5.1969

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Pak Bong Nam jest zagranicznym przedstawicielem Ilsim International Bank.

74.

PAK MUN IL

Pak Mun-il

Data ur.: 1.1.1965

Nr paszportu: 563335509, wygasa 27.8.2018

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Pak Mun Il jest zagranicznym urzędnikiem Korea Daesong Bank.

75.

RI CHUN HWAN

Ri Ch'un-hwan

Data ur.: 20.8.1965

Nr paszportu: 563233049, wygasa 11.3.2019

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Ri Chun Hwan jest zagranicznym przedstawicielem Foreign Trade Bank.

76.

RI CHUN SONG

Ri Ch'un-so'ng

Data ur.: 30.10.1965

Nr paszportu: 654133553, wygasa 11.3.2019

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Ri Chun Song jest zagranicznym przedstawicielem Foreign Trade Bank.

77.

RI PYONG CHUL

Ri Pyo'ng-ch'o'l

Rok ur.: 1948

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: Mężczyzna

Adres: KRLD

22.12.2017

Zastępca członka Biura Politycznego Partii Pracy Korei i pierwszy zastępca dyrektora Munitions Industry Department (Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego)

78.

RI SONG HYOK

Li Cheng He

Data ur.: 19.3.1965

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: mężczyzna

22.12.2017

Ri Song Hyok jest zagranicznym przedstawicielem Koryo Bank i Koryo Credit Development Bank i, jak się przypuszcza, ustanowił firmy przykrywki do zakupu produktów i prowadzenia transakcji finansowych w imieniu Korei Północnej.

79.

RI U'N SO'NG

Ri Eun Song;

Ri Un Song

Data ur.: 23.7.1969

Obywatelstwo: KRLD

Płeć: Mężczyzna

22.12.2017

Ri U'n-so'ng jest zagranicznym przedstawicielem Korea Unification Development Bank.

b)   Osoby prawne, podmioty i organy

 

Nazwa

Inne nazwy

Lokalizacja

Data umieszczenia w wykazie ONZ

Inne informacje

54.

MINISTERSTWO LUDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

 

Pjongjang, KRLD

22.12.2017

Ministerstwo Ludowych Sił Zbrojnych zapewnia Koreańskiej Armii Ludowej zaplecze ogólnoadministracyjne i logistyczne.


Top