Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1701

Decyzja Komisji (UE) 2018/1701 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie” (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7300)

C/2018/7300

OJ L 285, 13.11.2018, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1701/oj

13.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/80


DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/1701

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie”

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7300)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie” są następujące kwestie: „Znakowanie środków spożywczych dla wegetarian i wegan”.

(2)

Cele proponowanej inicjatywy obywatelskiej dotyczą następujących kwestii: „Wegetarianie i weganie w całej UE mają trudności z identyfikacją odpowiedniej żywności. Aby upewnić się, że mogą nabyć dany produkt spożywczy, muszą uważnie przeczytać wykaz jego składników, zwracając przy tym szczególną uwagę na dwuznaczne składniki, które mogą być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Sytuację tę dodatkowo komplikuje fakt, że w UE brak jest ujednoliconego nazewnictwa. Dlatego proponujemy przepisy nakazujące, by etykiety na wszystkich produktach spożywczych zawierały 1 z 3 prostych nadruków wskazujących, czy dany produkt jest: niewegetariański, wegetariański lub wegański”.

(3)

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podkreśla rolę obywatelstwa Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(4)

W związku z tym procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć przystępność Unii.

(5)

Akt prawny Unii w celu wprowadzenia w życie postanowień Traktatów może zostać przyjęty w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(6)

W związku z powyższym proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

(7)

Ponadto utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kontaktu zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia, a proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa ani nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TUE.

(8)

Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie”,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym rejestruje się proponowaną inicjatywę obywatelską „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2018 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie”, reprezentowanych przez Madeleinę KAY i Stefanię DELPRETE, które pełnią funkcję osób wyznaczonych do kontaktów.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.


Top