Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1237

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1237 z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

ST/11292/2018/INIT

OJ L 231, 14.9.2018, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1237/oj

14.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/27


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1237

z dnia 12 września 2018 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1 i 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB.

(2)

W dniu 12 marca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/392 (2), przedłużając tym samym obowiązywanie środków przewidzianych w decyzji 2014/145/WPZiB na kolejne sześć miesięcy.

(3)

W kontekście utrzymujących się działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających obowiązywanie decyzji 2014/145/WPZiB powinno zostać przedłużone na kolejne sześć miesięcy.

(4)

Rada dokonała przeglądu poszczególnych wpisów zamieszczonych w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB i podjęła decyzję o zmianie informacji dotyczących niektórych osób i podmiotów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2014/145/WPZiB akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2019 r.”.

Artykuł 2

Załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2018 r.

W imieniu Rady

J. BOGNER-STRAUSS

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/392 z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 69 z 13.3.2018, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

Wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej, przedstawione w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB, zastępuje się następującymi wpisami:

 

Osoby:

 

Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Data urodzenia: 15.7.1974

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR

Berezowski został w dniu 1 marca 2014 r. mianowany dowódcą ukraińskiej marynarki wojennej, następnie jednak złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej marynarki wojennej.

Do października 2015 r. był zastępcą dowódcy należącej do Federacji Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Od 2015 r. studiuje w akademii wojskowej sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Data urodzenia: 9.11.1972

Miejsce urodzenia: Swierdłowsk

Przewodniczący komisji ds. prawa konstytucyjnego i tworzenia państwa działającej przy Radzie Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r. Kliszas publicznie poparł, na forum Rady Federacji, rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. W publicznych oświadczeniach Kliszas starał się uzasadnić rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie, twierdząc, że »ukraiński prezydent popiera apel władz Krymu do prezydenta Federacji Rosyjskiej o udzielenie wszechstronnej pomocy w obronie obywateli Krymu«.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Data urodzenia: 3.4.1957

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, Osetia Północna

Były członek Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Jego obowiązki jako członka Rady Federacji Rosyjskiej ustały we wrześniu 2017 roku.

Od września 2017 r. jest pierwszym wiceprzewodniczącym Parlamentu Osetii Północnej.

W dniu 1 marca 2014 r. Totoonow publicznie poparł, na forum Rady Federacji, rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Data urodzenia: 30.7.1970

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad)

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

Były wiceprzewodniczący, a obecnie członek Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Data urodzenia: 21.12.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były wicepremier Federacji Rosyjskiej. Publicznie wzywał do aneksji Krymu.

21.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Data urodzenia: 1.9.1956

Miejsce urodzenia: Zaporoże (Ukraińska SRR)

Były zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, kontradmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajęły suwerenne terytorium Ukrainy.

W dniu 26 września 2017 r., na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej, został odwołany ze stanowiska i usunięty z wojska.

Od września 2017 r. jest członkiem Rady Federacji Federacji Rosyjskiej, reprezentujący zaanektowane miasto Sewastopol.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Data urodzenia: 10.10.1955

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wyborczej. Odpowiedzialny za administrowanie »referendum« krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

Jako przewodniczący Krymskiej Komisji Wyborczej uczestniczył w organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r. na nielegalnie przyłączonym Krymie i w Sewastopolu, a tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.3.2014

32.

Generał broni Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Data urodzenia: 5.12.1959

Miejsce urodzenia: Osz, Kirgiska SRR

Były faktyczny dowódca rosyjskich oddziałów rozmieszczonych w terenie na nielegalnie przyłączonym Krymie (w stosunku do których Rosja nadal oficjalnie używa nazwy »lokalne siły samoobrony«). Były zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego. Obecnie szef departamentu administracji publicznej i bezpieczeństwa narodowego w akademii wojskowej rosyjskiego sztabu generalnego.

21.3.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Data urodzenia: 1.5.1983

Miejsce urodzenia: Charcyz, region doniecki

Jeden z przywódców radykalnej ideologicznie organizacji »Ludowa Milicja Donbasu«. Brał czynny udział w zajęciu wielu budynków państwowych w regionie Doniecka.

Członek »Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej«, były przewodniczący, a obecnie członek »Komisji ds. Polityki Informacji i Technologii Informacyjnej przy Radzie Ludowej«.

29.4.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Data urodzenia: 25.7.1980

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki)

Jeden z byłych przywódców sił zbrojnych samozwańczej »Donieckiej Republiki Ludowej«. Według Denisa Puszylina, jednego z przywódców »Donieckiej Republiki Ludowej«, celem tych sił jest »ochrona ludności Donieckiej Republiki Ludowej i integralności terytorialnej tej republiki«.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Data urodzenia: 18.3.1980

Miejsce urodzenia: Michajłowka, obwód woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR lub Eupatoria, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Była prokurator tzw. »Republiki Krymu«. Aktywnie wprowadzała w życie aneksję Krymu przez Rosję.

Obecnie wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji przy Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

12.5.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Data urodzenia: 20.6.1956 lub 6.10.1956

Miejsce urodzenia: Dzierżyńsk, obwód doniecki

Dowódca sił kozackich.

Odpowiedzialny za dowodzenie separatystami na terytorium wschodniej Ukrainy w walkach z ukraińskimi siłami rządowymi.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Data urodzenia: 17.5.1954

Dowódca wydziału piątego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej.

Jako wysoki rangą oficer FSB (generał pułkownik) stoi na czele służby odpowiedzialnej za nadzorowanie operacji wywiadowczych i działań międzynarodowych.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Data urodzenia: 10.7.1981

Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara)

Członek Dumy Państwowej.

Jako członek Dumy ogłosił inaugurację w Moskwie »faktycznej ambasady« nieuznawanej tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«, przyczynia się do podważania lub zagrażania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecnie przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży w rosyjskiej Dumie Państwowej.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Data urodzenia: 23.12.1960

Miejsce urodzenia: Wysełki, Kraj Krasnodarski

Były gubernator Kraju Krasnodarskiego.

Został odznaczony medalem »za wyzwolenie Krymu« przez tymczasowego przywódcę Autonomicznej Republiki Krymu w uznaniu wsparcia udzielonego bezprawnej aneksji Krymu. Przy tej okazji tymczasowy przywódca Autonomicznej Republiki Krymu stwierdził, że Tkaczow jako jeden z pierwszych wyraził poparcie dla nowego »przywództwa« Krymu.

Były minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Data urodzenia: prawdopodobnie 23.7.1981

Była rzeczniczka tzw. »rządu« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«; wygłaszała oświadczenia usprawiedliwiające między innymi zestrzelenie ukraińskiego samolotu wojskowego, branie zakładników, działania bojowe nielegalnych ugrupowań zbrojnych, co podważało w rezultacie integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

Była rzeczniczka służby prasowej ŁRL.

30.7.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Data urodzenia: 23.9.1976

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były moskiewski przedstawiciel tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. W swoich oświadczeniach mówił m.in. o gotowości sił samoobrony do prowadzenia wojny partyzanckiej oraz o przejęciu przez nie systemów uzbrojenia od ukraińskich sił zbrojnych. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Jeden z byłych przywódców »unii donbaskich ochotników«.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Data urodzenia: 11.2.1968

Generał dywizji armii rosyjskiej. Były dowódca 76. dywizji powietrznodesantowej, która wraz z innymi rosyjskimi siłami wojskowymi była obecna na terytorium Ukrainy, w szczególności podczas bezprawnej aneksji Krymu. Od 2018 r. zastępca szefa sztabu sił powietrznych.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Data urodzenia: 29.9.1982 lub 23.9.1982

Jako były tzw. »przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w Ługańsku« był odpowiedzialny za zorganizowanie tzw. »wyborów« w dniu 2 listopada 2014 r. w»Ługańskiej Republice Ludowej«. Te »wybory« stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. Od października 2015 r. do grudni 2017 r. tzw. »minister sprawiedliwości«»Ługańskiej Republiki Ludowej«.

W związku z tym że przyjął i pełnił te funkcje oraz zorganizował nielegalne »wybory«, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

29.11.2014

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Data urodzenia: 20.5.1972 lub 30.5.1972

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Były tzw. »minister sprawiedliwości« nielegalnej tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Przewodniczący »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej« od października 2015 r.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

16.2.2015

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА

Data urodzenia: 20.1.1988

Miejsce urodzenia: Krasnoarmiejsk

Była tzw. »minister sprawiedliwości« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data urodzenia: 25.7.1978 (lub 23.3.1975)

Miejsce urodzenia: Krasnyj Łucz, Woroszyłowgrad, obwód ługański

Były tzw. »prokurator generalny« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej« (do października 2017 r.). Obecnie pełni funkcję tzw. »ministra sprawiedliwości« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

16.2.2015

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Data urodzenia: 17.7.1970

Były przewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. W tym charakterze uczestniczył w organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r. na nielegalnie przyłączonym Krymie i w Sewastopolu, a tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

14.5.2018”

 

Podmioty:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„3.

Tzw. »Ługańska Republika Ludowa«

»Луганская народная республика«

»Luganskaya narodnaya respublika«

Oficjalne informacje:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Tzw. »Ługańska Republika Ludowa« została ustanowiona w dniu 27 kwietnia 2014 r.

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego referendum w dniu 11 maja 2014 r. Ogłoszenie niepodległości w dniu 12 maja 2014 r.

W dniu 22 maja 2014 r. tzw. »Doniecka Republika Ludowa« i tzw. »Ługańska Republika Ludowa« utworzyły tzw. »Federalne Państwo Noworossiji«.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, i, w związku z tym, prawa międzynarodowego, a zatem podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Bierze też udział w werbowaniu do separatystycznej »Armii Południowego Wschodu« i do innych nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, podważając tym samym stabilność lub bezpieczeństwo Ukrainy.

25.7.2014

4.

Tzw. »Doniecka Republika Ludowa«

»Донецкая народная республика«

»Donétskaya naródnaya respúblika«

Oficjalne informacje:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

Tzw. »Doniecka Republika Ludowa« została proklamowana w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego referendum w dniu 11 maja 2014 r. Ogłoszenie niepodległości w dniu 12 maja 2014 r.

W dniu 24 maja 2014 r. tzw. »Doniecka Republika Ludowa« i»Ługańska Republika Ludowa« podpisały umowę w sprawie ustanowienia tzw. »Federalnego Państwa Noworosji«.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, i, w związku z tym, prawa międzynarodowego, a zatem podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Bierze też udział w werbowaniu do nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, zagrażając tym samym stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

25.7.2014

6.

Międzynarodowa Unia Stowarzyszeń Publicznych »Wielka Armia Dońska«

Международный Союз Общественных Объединений »Всевеликое Войско Донское«

Oficjalne informacje:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Nr tel.:

+7-8-908-178-65-57

Media społecznościowe: Kozacka Gwardia Narodowa http://vk.com/kazak_nac_guard

Adres: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Drugi adres: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

»Wielka Armia Dońska« ustanowiła »Kozacką Gwardię Narodową«, odpowiedzialną za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także zagrażając stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Podmiot powiązany z Nikołajem Kozicynem, który jest dowódcą sił kozackich i odpowiada za dowodzenie separatystami we wschodniej Ukrainie prowadzącymi walki z ukraińskimi siłami rządowymi.

25.7.2014

7.

»Sobol«

»Соболь«

Oficjalne informacje:

http://soboli.net

Media społecznościowe:

http://vk.com/sobolipress

Nr tel.:

(0652) 60-23-93

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adres: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (w okolicach centralnego dworca autobusowego).

Radykalna organizacja paramilitarna, odpowiedzialna za jawne wspieranie użycia siły, aby odebrać Ukrainie kontrolę nad Krymem, przez co podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Odpowiedzialna za szkolenie separatystów do prowadzenia walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

25.7.2014

8.

Tzw. »Gwardia Ługańska«

»Луганская гвардия«

Media społecznościowe i inne informacje:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Siły samoobrony z Ługańska, odpowiedzialne za szkolenie separatystów do walki z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagrażają stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Powiązana z Germanem PROPOKIWEM, aktywnym przywódcą odpowiedzialnym za udział w zajęciu budynku regionalnego biura Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku oraz za nagranie w okupowanym budynku filmu wideo z przesłaniem do prezydenta Putina i Rosji.

25.7.2014

9.

Tzw. »Armia Południowego Wschodu«

»Армии Юго-Востока«

http://lugansk-online.info/statements

Media społecznościowe:

http://vk.com/lugansksbu

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie.

Odpowiedzialne za okupowanie budynku Służby Bezpieczeństwa w regionie Ługańska.

Podmiot powiązany z Walerijem BOŁOTOWEM, wymienianym jako jeden z przywódców ugrupowania.

Podmiot powiązany z Wasylem NIKITINEM, odpowiedzialnym za separatystyczne działania »rządowe« tzw. »rządu Ługańskiej Republiki Ludowej«.

25.7.2014

10.

Tzw. »ludowa milicja Donbasu« (»Donbass People's Militia«) »Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Media społecznościowe:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Telefon dla ochotników w Rosji:

+ 7926428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

lub email novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. Bojówka przejęła m.in. kontrolę nad kilkoma budynkami rządowymi we wschodniej Ukrainie na początku kwietnia 2014 r., tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Jest powiązana z Pawłem Gubarewem, odpowiedzialnym za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku i proklamowanie się »gubernatorem ludowym«.

25.7.2014

11.

Batalion »Wschód«

»Батальон Восток«

Media społecznościowe:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie. Odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Brało czynny udział w operacjach wojskowych, które doprowadziły do zajęcia lotniska w Doniecku.

Część tzw. »1. korpusu armii« sił zbrojnych »Donieckiej Republiki Ludowej«.

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« of the Administration of the President of the Russian Federation (Federalne Państwowe Przedsiębiorstwo Budżetowe »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej) (dawniej znane jako Resort »Nizhnyaya Oreanda« (sanatorium »Nizhnyaya Oreanda«), Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Resort »Nizhnyaya Oreanda«, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. »Prezydium Parlamentu Krymu« przyjęło 21 marca 2014 r. decyzję nr 1767-6/14 »w sprawie kwestii dotyczących utworzenia Stowarzyszenia Sanatoriów i Ośrodków« ogłaszającą przejęcie majątku należącego do sanatorium »Nizhnyaya Oreanda« w imieniu »Republiki Krymu«. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez »władze« Krymu. Ponownie zarejestrowane 9 października 2014 r. jako Federal State Budgetary Enterprise »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« of the Administration of the President of the Russian Federation (Federalne Państwowe Przedsiębiorstwo Budżetowe »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej) (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ »САНАТОРИЙ ‘НИЖНЯЯ ОРЕАНД’ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ«). Założyciel: Administracja prezydenta Federacji Rosyjskiej (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

17.

Crimean Republican Enterprise »Azov distillery plant« (Przedsiębiorstwo krymskie »Azowski Zakład Produkcji Alkoholi«)

Крымское республиканское предприятие »Азовский ликёро-водочннй завод«

Azovsky likerovodochny zavod (Azowsky likerowodczny zawod)

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kod: 01271681

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. »Prezydium Parlamentu Krymu« przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję nr 1991-6/14 »w sprawie zmian w uchwale nr 1836-6/14 Rady Państwowej ‘Republiki Krymu’ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium ‘Republiki Krymu’«, ogłaszając przejęcie majątku należącego do przedsiębiorstwa państwowego »Azovsky likerovodochny zavod« (Azowsky likerowodczny zawod) w imieniu »Republiki Krymu«. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez »władze« Krymu.

Obecnie jest objęte postępowaniem upadłościowym.

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество »Концерн воздушно-космической обороны ‘Алмаз — Антей’«

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО »Алмаз — Антей«;)

41 ul. Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

strona internetowa: almaz-antey.ru;

adres mailowy: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey jest rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym. Produkuje broń przeciwlotniczą, w tym pociski ziemia-powietrze, które dostarcza armii rosyjskiej. Władze rosyjskie dostarczają broń ciężką separatystom we wschodniej Ukrainie, przyczyniając się do destabilizacji Ukrainy. Broń ta jest wykorzystywana przez separatystów, między innymi do zestrzeliwania statków powietrznych. Jako przedsiębiorstwo państwowe Almaz-Antey przyczynia się zatem do destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014

24.

Republika Doniecka

(organizacja publiczna)

Донецкая республика

Oficjalne informacje:

http://oddr.info/

»Organizacja« publiczna, która w dniu 2 listopada 2014 r. zgłosiła kandydatów do tzw.»wyborów« w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«. Te »wybory« stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w nielegalnych »wyborach«, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie. Jej przywódcą jest Aleksandr ZACHARCZENKO; została założona przez Andrija PURGINA.

29.11.2014

25.

Pokój Ługańszczyźnie (Mir Ługanszczinie) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

»Organizacja« publiczna, która w dniu 2 listopada 2014 r. zgłosiła kandydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Ługańskiej Republice Ludowej«. Te »wybory« stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w nielegalnych »wyborach«, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014

28.

Ługańska Unia Gospodarcza

Луганский экономический союз

Oficjalne informacje:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

»Organizacja społeczna«, która w dniu 2 listopada 2014 r. zgłosiła kandydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Ługańskiej Republice Ludowej«. Organizacja ta nominowała kandydata – Olega AKIMOWA – jako »przywódcę« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Te »wybory« stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w nielegalnych »wyborach«, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014

30.

Batalion »Sparta«

Батальон »Спарта«

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. »1. korpusu armii«»Donieckiej Republiki Ludowej«. Znana jako »jednostka wojskowa 08806«. W listopadzie 2017 r. jednostka przyjęła nazwę na cześć zabitego separatystycznego dowódcy wojskowego Arsena Pawłowa (alias Motorola).

16.2.2015

33.

Brygada »Prizrak«

Бригада »Призрак«

mail@prizrak.info

tel.: 8985 130 9920

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. »2. korpusu armii«»Ługańskiej Republiki Ludowej«.

Znana również jako 14. zmotoryzowany batalion strzelecki.

16.2.2015”


Top