Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0900

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/900 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

ST/9551/2018/INIT

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/900/oj

25.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 160/9


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/900

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/184/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie.

(2)

W dniu 26 lutego 2018 r. Rada przyjęła konkluzje potępiające ciągłe, powszechne, systematyczne, poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez siły wojskowe i bezpieczeństwa Mjanmy/Birmy. W konkluzjach tych apelowano o wnioski dotyczące ukierunkowanych środków ograniczających wobec starszych rangą oficerów sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

(3)

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/665 (2), która zapewnia ramy prawne do nałożenia ukierunkowanych środków ograniczających wobec niektórych osób fizycznych należących do zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i tamtejszej Policji Granicznej odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka, za utrudnianie dostarczania pomocy humanitarnej ludności cywilnej będącej w potrzebie i za utrudnianie prowadzenia niezależnych dochodzeń w sprawie domniemanych poważnych naruszeń lub pogwałceń praw człowieka.

(4)

Z uwagi na sytuację w Mjanmie/Birmie i na odpowiedzialność za pogwałcenia praw człowieka popełnione przez część sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i Policję Graniczną, należy wpisać siedem osób do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zawartego w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB.

(5)

Załącznik do decyzji 2013/184/WPZiB należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/184/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie oraz uchylająca decyzję 2010/232/WPZiB (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/655 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 108 z 27.4.2018, s. 29).


ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB:

 

„Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

1.

Aung Kyaw Zaw

Data urodzenia: 20 sierpnia 1961 r.

Nr paszportu: DM000826

Data wydania: 22 listopada 2011 r.

Termin ważności: 21 listopada 2021 r.

Krajowy numer identyfikacyjny BC 17444

Generał broni Aung Kyaw Zaw był dowódcą biura operacji specjalnych nr 3 sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) od sierpnia 2015 r. do końca 2017 r. Biuro operacji specjalnych nr 3 nadzorowało dowództwo zachodnie, zatem generał broni Aung Kyaw Zaw ponosi odpowiedzialność za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w tym okresie przez dowództwo zachodnie wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Data urodzenia: marzec 1964 r.

Krajowy numer identyfikacyjny Tatmadaw Kyee 19571

Generał dywizji Maung Maung Soe był szefem dowództwa zachodniego w ramach sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) od października 2016 r. do 10 listopada 2017 r. i nadzorował operacje wojskowe w stanie Arakan. Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w tym okresie przez dowództwo zachodnie wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.

25.6.2018

3.

Than Oo

Data urodzenia: 12 października 1973 r.

Krajowy numer identyfikacyjny BC 25723

Generał brygady Than Oo jest dowódcą 99. dywizji piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w drugiej połowie 2017 r. przez 99. dywizję piechoty wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Krajowy numer identyfikacyjny: BC 23750

Generał brygady Aung Aung jest dowódcą 33. dywizji piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w drugiej połowie 2017 r. przez 33. dywizję piechoty lekkiej wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generał dywizji Khin Maung Soe jest dowódcą 15. dywizji piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), której część stanowi batalion piechoty nr 564. Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione przez w drugiej połowie 2017 r. przez 15. dywizję piechoty lekkiej, w szczególności przez batalion piechoty nr 564 wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Data urodzenia: 1957 r.

Generał brygady Thura San Lwin był dowódcą Policji Granicznej od października 2016 r. do początku października 2017 r. Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w tym okresie przez Policję Graniczną wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo jest dowódcą 8. batalionu sił bezpieczeństwa. Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w drugiej połowie 2017 r. przez 8. batalion sił bezpieczeństwa wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Pogwałcenia te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja. Pogwałceń tych dokonywano wraz i przy bezpośrednim wsparciu z 33. dywizją piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) pod kierownictwem generała brygady Aung Aunga, zatem Thant Zin Oo jest powiązany z generałem brygady Aung Aungiem umieszczonym w wykazie osób.

25.6.2018”


Top