Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/715 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/4


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/715

z dnia 14 maja 2018 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (1) (KRLD)

(2)

W dniu 2 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1066 (2), na podstawie której do załącznika II do decyzji 2013/183/WPZiB dodano przedsiębiorstwo Korean National Insurance Company (zwane dalej „KNIC”) GmbH oraz sześć osób działających w imieniu tego przedsiębiorstwa lub pod jego kierunkiem. w dniu 31 marca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/475 (3), w której dodano KNIC do załącznika II do decyzji 2013/183/WPZiB i usunięto wpis dotyczący KNIC GmbH. Decyzją (WPZiB) 2016/475 zmieniono także wpisy dotyczące sześciu osób działających w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

(3)

W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849 (4) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB.

(4)

W dniu 5 sierpnia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 2371 (2017), w której przewidziano nowe środki skierowane przeciwko KRLD, obejmujące również umieszczenie w wykazie KNIC.

(5)

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą (WPZiB) 2017/1459 (5), na podstawie której KNIC dodano do załącznika I do decyzji (WPZiB) 2016/849, a w dniu 24 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1504 (6), na podstawie której KNIC została usunięta z załącznika II do decyzji (WPZiB) 2016/849.

(6)

Wpisy dotyczące osób jako działające w imieniu przedsiębiorstwa KNIC lub pod jego kierunkiem powinny zatem zostać przeniesione do załącznika III do decyzji (WPZiB) 2016/849 i usunięte z załącznika II do niej.

(7)

Załączniki III i II do decyzji (WPZiB) 2016/849 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach III i II do decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2018 r.

W imieniu Rady

E. ZAHARIEVA

Przewodniczący


(1)  Decyzja Ray 2013/183/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającej decyzję 2010/800/WPZiB (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 52).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1066 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 25).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/475 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 34).

(4)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79).

(5)  Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1459 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 208 z 11.8.2017, s. 38).

(6)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1504 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 221 z 26.8.2017, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

A.

W załączniku III do decyzji (WPZiB) 2016/849 w tytule „Wykaz osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c) oraz w art. 27 ust. 1 lit. c)” podtytuł „A. Osoby” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Data umieszczenia w wykazie

Uzasadnienie

„19.

KIM Il-Su

alias KIM Il Su

Data urodzenia: 2.9.1965

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

3.7.2015

Kierownik departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu; były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

20.

KANG Song-Sam

alias: KANG Song Sam

Data urodzenia: 5.7.1972

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

3.7.2015

Były autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC) w Hamburgu, nadal działa na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.

21.

CHOE Chun-Sik

alias: CHOE Chun Sik

Data urodzenia: 23.12.1963

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Paszport nr: 745132109

ważny do 12.2.2020

3.7.2015

Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

22.

SIN Kyu-Nam

alias: SIN Kyu Nam

Data urodzenia: 12.9.1972

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Paszport nr: PO472132950

3.7.2015

Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu; były autoryzowany przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

23.

PAK Chun-San

alias: PAK Chun San

Data urodzenia: 18.12.1953

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Paszport nr: PS472220097

3.7.2015

Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu – co najmniej do grudnia 2015 r.; były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający nadal na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.

24.

SO Tong Myong

Data urodzenia: 10.9.1956

3.7.2015

Prezes przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC); przewodniczący naczelnego komitetu zarządzającego KNIC (czerwiec 2012 r.); kierownik naczelny Korea National Insurance Corporation (KNIC) (wrzesień 2013 r.); działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.”

B.

W załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 pod nagłówkiem „II. Osoby i podmioty świadczące usługi finansowe, które mogłyby posłużyć do realizacji północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia”, podtytuł „A. Osoby” usuwa się następujące wpisy:

 

Imię i nazwisko

Pseudonim

Informacje identyfikujące

Data umieszczenia w wykazie

Uzasadnienie

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Data urodzenia: 2.9.1965

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

3.7.2015

Kierownik departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu; były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Data urodzenia: 5.7.1972

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

3.7.2015

Były autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC) w Hamburgu, nadal działa na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Data urodzenia: 23.12.1963

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Paszport nr: 745132109

ważny do 12.2.2020

3.7.2015

Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Data urodzenia: 12.9.1972

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Paszport nr: PO472132950

3.7.2015

Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu; były autoryzowany przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Data urodzenia: 18.12.1953

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Paszport nr: PS472220097

3.7.2015

Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu – co najmniej do grudnia 2015 r.; były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający nadal na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.

8.

SO Tong Myong

 

Data urodzenia: 10.9.1956

3.7.2015

Prezes przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC); przewodniczący naczelnego komitetu zarządzającego KNIC (czerwiec 2012 r.); kierownik naczelny Korea National Insurance Corporation (KNIC) (wrzesień 2013 r.); działający w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.”


Top