Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0458

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/458 z dnia 19 marca 2018 r. uchylająca wspólne stanowisko 97/193/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r.

OJ L 77, 20.3.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/458/oj

20.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/16


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/458

z dnia 19 marca 2018 r.

uchylająca wspólne stanowisko 97/193/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 1997 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 97/193/WPZiB (1).

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego stanowiska 97/193/WPZiB środki nałożone na mocy tego wspólnego stanowiska powinny zostać zniesione.

(3)

Należy zatem uchylić wspólne stanowisko 97/193/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 97/193/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2018 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Wspólne stanowisko 97/193/WPZiB z dnia 17 marca 1997 r. określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r. (Dz.U. L 81 z 21.3. 1997, s. 1).


Top