EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1417

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1417 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Dz.U. L 203I z 4.8.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1417/oj

4.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 203/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1417

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Jako część unijnej polityki nieuznawania bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola Rada zakazała dostarczania kluczowego sprzętu przeznaczonego do tworzenia, nabywania lub rozwijania projektów infrastrukturalnych na Krymie i w Sewastopolu w istotnych sektorach, w tym w sektorze energetycznym.

(3)

Z Rosji dostarczane są turbiny gazowe, które są jednym z zasadniczych elementów budowy nowych elektrowni na Krymie, co stanowi naruszenie postanowień umownych dotyczących pierwotnej sprzedaży tych turbin do Rosji przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Unii.

(4)

Celem tych elektrowni jest zapewnienie niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, a tym samym pomoc w ich oddzieleniu się od Ukrainy i podważenie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy. Ponadto działania te podważają unijną politykę nieuznawania bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola.

(5)

Ze względu na powyższe do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać kolejne osoby, podmioty i organy.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2017 r.

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Wiceminister ds. energii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 12.10.1967 r.

Miejsce urodzenia: Salair, obwód kemerowski

Jest współodpowiedzialny za decyzję o przekazaniu turbin gazowych, które uprzednio zostały dostarczone przez przedsiębiorstwo Siemens Gas Turbine Technologies OOO przedsiębiorstwu OAO VO Technopromexport w celu zainstalowania na Krymie. Decyzja ta przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym przyczyniając się do ich oddzielenia się od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Szef działu w Ministerstwie Energii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 18.7.1981 r.

Miejsce urodzenia: Ust'-Łabinsk, Kraj Krasnodarski

Osoba odpowiedzialna w Ministerstwie Energii Federacji Rosyjskiej za rozwój inwestycji elektroenergetycznych na Krymie. Projekty te przyczyniają się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym przyczyniając się do ich oddzielenia się od Ukrainy, i podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

Топор-Гилка, Сергей Анатольевич

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa OAO „VO TPE” aż do ogłoszenia jego upadłości, dyrektor generalny przedsiębiorstwa OOO „VO TPE”.

Data urodzenia: 17.2.1970 r.

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa OAO „VO TPE” prowadził negocjacje z przedsiębiorstwem Siemens Gas Turbine Technologies OOO dotyczące zakupu i dostarczenia odpowiednich turbin gazowych na potrzeby elektrowni w Tamaniu (Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska). Był odpowiedzialny za przekazanie tych turbin gazowych na Krym. Działanie to przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym przyczyniając się do ich oddzielenia się od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017

Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

38.

OAO „VO Technopproexport” (OAO „VO TPE”)

Alias: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport” (Otwarta Spółka Akcyjna „Zagraniczne Stowarzyszenie Gospodarcze”„Technopromexport”)

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Adres: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Data rejestracji: 27 lipca 1992 r.

Numer ewidencyjny: 1067746244026

Numer identyfikacji podatkowej: 7705713236

Kontrahent przedsiębiorstwa Siemens Gas Turbine Technologies OOO, przedsiebiorstwo OAO „VO TPE” zakupiło turbiny gazowe, które miały być przeznaczone dla elektrowni w Tamaniu (Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska), a jako wykonawca było odpowiedzialne za przekazanie tych turbin gazowych przedsiębiorstwu OOO „VO TPE”, które z kolei przekazało je do zainstalowania na Krymie. Działanie to przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym przyczyniając się do ich oddzielenia się od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017

39.

OOO „VO Technopromexport” (OOO „VO TPE”)

Alias: Limited Liability Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport” (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Zagraniczne Stowarzyszenie Gospodarcze”„Technopromexport”)

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Adres: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Data rejestracji: 8 maja 2014 r.

Numer ewidencyjny: 1147746527279

Numer identyfikacji podatkowej: 7704863782e

Obecny właściciel turbin gazowych pierwotnie dostarczonych przez przedsiębiorstwo Siemens Gas Turbine Technologies OOO przedsiębiorstwu OAO „VO TPE”. Przedsiębiorstwo OAO „VO TPE” przekazało te turbiny gazowe do zainstalowania na Krymie. Działanie to przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym przyczyniając się do ich oddzielenia się od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Alias: ЗАО „Интеравтоматика”, CJSC „Interavtomatika”

Adres: 115280 Moscow, Avtozavodskaya st., 14,

Data rejestracji: 31 stycznia 1994 r.

Numer ewidencyjny: 1037739044111

Numer identyfikacji podatkowej: 7725056162

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w systemach sterowania i łączności na potrzeby elektrowni, które zawarło kontrakty na projekty dotyczące budowy elektrowni i instalacji turbin gazowych w Sewastopolu i Symferopolu. Działanie to przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym przyczyniając się do ich oddzielenia się od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017


Top