EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0080

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/80 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

C/2017/0284

Dz.U. L 12 z 17.1.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Uchylona w sposób domniemany przez 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/80/oj

17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/86


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/80

z dnia 16 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymienione są osoby, podmioty i organy wyznaczone przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 17 grudnia 2016 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony na podstawie rezolucji 1718 (2006) zdecydował, że pięć statków wymienionych w załączniku III do rezolucji 2270 (2016) na podstawie pkt 23 tej rezolucji nie stanowi zasobów gospodarczych kontrolowanych lub eksploatowanych przez Ocean Maritime Management i w związku z tym nie podlegają one zamrożeniu aktywów nałożonemu w pkt 8 lit. d) rezolucji 1718 (2006).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

p.o. Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 następujący wpis w tytule „Osoby prawne, podmioty i organy”: „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pjongjang, KRLD; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pjongjang, KRLD. Inne informacje: a) Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), numer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited odgrywała kluczową rolę przy organizowaniu wysyłki ukrytego ładunku obejmującego uzbrojenie i związany z nim sprzęt z Kuby do KRLD w lipcu 2013 r. W związku z tym spółka Ocean Maritime Management Company, Limited, przyczyniła się do prowadzenia działań zakazanych na mocy rezolucji – a mianowicie złamania embarga na broń nałożonego rezolucją nr 1718 (2006), zmienioną rezolucją nr 1874 (2009) – oraz do unikania środków nałożonych tymi rezolucjami; c) Ocean Maritime Management Company, Limited jest armatorem/zarządcą statków o następujących numerach IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Data wskazania: 28.7.2014” otrzymuje brzmienie:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pjongjang, KRLD; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pjongjang, KRLD. Inne informacje: a) Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), numer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited odgrywała kluczową rolę przy organizowaniu wysyłki ukrytego ładunku obejmującego uzbrojenie i związany z nim sprzęt z Kuby do KRLD w lipcu 2013 r. W związku z tym spółka Ocean Maritime Management Company, Limited, przyczyniła się do prowadzenia działań zakazanych na mocy rezolucji – a mianowicie złamania embarga na broń nałożonego rezolucją nr 1718 (2006), zmienioną rezolucją nr 1874 (2009) – oraz do unikania środków nałożonych tymi rezolucjami; c) Ocean Maritime Management Company, Limited jest armatorem/zarządcą statków o następujących numerach IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Hoe Ryong 9041552, e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, i) Mi Rim 8713471, j) Mi Rim 2 9361407, k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, l) Ra Nam 2 8625545, m) Ra Nam 3 9314650, n) Ryo Myong 8987333, o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, r) South Hill 2 8412467, s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, v) Tong Hung 8661575. Data wskazania: 28.7.2014.”.


Top