EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1694

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2016/1694 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Dz.U. L 255 z 21.9.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1694/oj

21.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/33


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2016/1694

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333.

(2)

Zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/1333 Rada przeprowadziła pełny przegląd wykazów osób i podmiotów zawartych w załącznikach II i IV do tej decyzji.

(3)

Jedną osobę należy usunąć z wykazu osób fizycznych objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w części A załącznika II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załączniki II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2016 r.

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.


ZAŁĄCZNIK

I.

Z wykazu zamieszczonego w części A załącznika II do decyzji (WPZiB) 2015/1333 skreśla się imię i nazwisko następującej osoby oraz dotyczący jej wpis:

A.   Osoby

15.

Pułkownik Taher JUWADI

II.

Z wykazu zamieszczonego w części A załącznika IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333 skreśla się imię i nazwisko następującej osoby oraz dotyczący jej wpis:

A.   Osoby

15.

Pułkownik Taher JUWADI


Top