EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0994

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/994 z dnia 20 czerwca 2016 r. uchylająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

OJ L 162, 21.6.2016, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/994/oj

21.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/21


DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/994

z dnia 20 czerwca 2016 r.

uchylająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB (1) dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii, w którym przewidziano embargo na broń.

(2)

25 maja 2016 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr 2288 (2016) odnoszącą się do Liberii, która kończy, ze skutkiem natychmiastowym, obowiązywanie środków dotyczących broni, poprzednio określonych w pkt 2 rezolucji RB ONZ nr 1521 (2003) i zmienionych na mocy pkt 1 i 2 rezolucji RB ONZ nr 1683 (2006), pkt 1 lit. b) rezolucji RB ONZ nr 1731 (2006), pkt 3, 4, 5 i 6 rezolucji RB ONZ nr 1903 (2009), pkt 3 rezolucji RB ONZ nr 1961 (2010) i pkt 2 lit. b) rezolucji RB ONZ nr 2128 (2013).

(3)

Należy zatem uchylić wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uchyla się wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii (Dz.U. L 38 z 13.2.2008, s. 26).


Top