Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2164 z dnia 30 listopada 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r. (EBC/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/73


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2164

z dnia 30 listopada 2016 r.

dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r. (EBC/2016/43)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 2,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro (EBC/2015/43) (1), w szczególności art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro.

(2)

19 państw członkowskich, których walutą jest euro, przedstawiło EBC wnioski o zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2017 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zastosowanej metodologii prognozowania. Niektóre z tych państw członkowskich przedstawiły również dodatkowe informacje dotyczące monet obiegowych, które były dostępne i które państwa te uznały za ważne w kontekście uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie wielkości emisji.

(3)

Państwa członkowskie mają prawo emisji monet euro z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości tej emisji; wielkość emisji, na którą EBC wydał zgodę, nie może być zatem przez państwa członkowskie przekraczana bez uprzedniej zgody EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2017 r.

EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro, w 2017 r., zgodnie z następującą tabelą:

(w mln EUR)

 

Zatwierdzona wielkość emisji monet euro w 2017 r.

 

Monety obiegowe

Monety kolekcjonerskie

(nieprzeznaczone do obiegu)

Wielkość emisji monet

Belgia

51,0

1,0

52,0

Niemcy

419,0

219,0

638,0

Estonia

9,7

0,3

10,0

Irlandia

30,7

0,8

31,5

Grecja

106,3

0,6

106,9

Hiszpania

359,3

30,0

389,3

Francja

224,3

51,0

275,3

Włochy

94,2

1,8

96,0

Cypr

14,0

0,1

14,1

Łotwa

16,3

0,3

16,6

Litwa

30,0

0,3

30,3

Luksemburg

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Niderlandy

25,0

4,0

29,0

Austria

87,2

181,8

269,0

Portugalia

62,0

3,0

65,0

Słowenia

24,0

2,0

26,0

Słowacja

15,6

1,4

17,0

Finlandia

35,0

10,0

45,0

Razem

1 631,5

507,8

2 139,3

Artykuł 2

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 30 listopada 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 123.


Top