Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1330

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1330 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające po raz 234. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

OJ L 206, 1.8.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1330/oj

1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1330

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające po raz 234. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 20 lipca 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdził decyzję o dodaniu jednej osoby fizycznej do prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji Wobec Sieci Al-Kaida wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto w dniu 20 lipca 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do jednej pozycji znajdującej się w wykazie.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujący wpis:

„Aliaschab Alibulatowicz Kebekow (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Data urodzenia: 1.1.1972. Miejsce urodzenia: wieś Teletl, okręg szamilski, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Numer paszportu: 628605523 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego, wydanego dnia 4.7.2006 r. przez Federalne Służby Migracyjne Federacji Rosyjskiej, ważnego do dnia 16.7.2016 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 8203883123 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego wydanego w dniu 16.7.2005 r. przez Departament Spraw Wewnętrznych (OVD), okręg kirowski, Machaczkała, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska, ważnego do dnia 1.1.2017 r.). Adres: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Machaczkała, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska. Inne informacje: a) wygląd: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: siwy; wzrost: 170-175 cm; budowa: silnej budowy, okrągła twarz, broda; b) nazwisko ojca: Alibulat Kebekowicz Kebekow, urodzony w 1927 r.; c) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.3.2015.”;

2)

wpis „Mohammed Al Ghabra. Adres: Wschodni Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Numer paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo). Inne informacje: a) imię ojca: Mohamed Ayman Ghabra; b) imię matki: Dalal. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.12.2006.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam) Adres: Wschodni Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Numer paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo). Inne informacje: a) imię ojca: Mohamed Ayman Ghabra; b) imię matki: Dalal. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.12.2006.”.


Top