Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1200

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 195, 23.7.2015, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1200/oj

23.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1200

z dnia 22 lipca 2015 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) amidosulfuronu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny zostały określone w załączniku II oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do amidosulfuronu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (2). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do siemienia lnianego. W odniesieniu do innych produktów zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących ziaren jęczmienia, owsa zwyczajnego, żyta zwyczajnego i pszenicy zwyczajnej pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(3)

W odniesieniu do fenheksamidu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (3). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do migdałów i morw. W odniesieniu do innych produktów zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczącego kiwi pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tego produktu należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniany NDP poddany zostanie przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczącego kopru włoskiego/fenkułu włoskiego brak jest informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Po przedstawieniu opinii, o której mowa w zdaniu pierwszym, Urząd przedstawił kolejną opinię dotyczącą NDP zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (4) w odniesieniu do borówek amerykańskich, żurawin, agrestu i głogu włoskiego. Należy uwzględnić tę opinię.

(4)

W odniesieniu do krezoksymu metylu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (5). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości oraz zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do orzechów pekan, porzeczek (czerwonych, czarnych i białych), agrestu, papryki, ziaren słonecznika, ziaren żyta zwyczajnego i ziaren pszenicy zwyczajnej. W odniesieniu do innych produktów zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki) oraz mleka (krowiego, owczego, koziego) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących moreli, brzoskwiń i boćwiny brak jest informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(5)

W odniesieniu do tiakloprydu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (6). Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących jeżyn, jarmużu, sałaty i endywii istnieje ryzyko dla konsumentów. Należy zatem obniżyć te NDP. Urząd zalecił obniżenie NDP dotyczących selera zwyczajnego, brukwi/karpielu, rzepy białej/rzepy jadalnej, czosnku, cebuli, szalotki, kalarepy, szparagów, ziaren jęczmienia, owsa zwyczajnego i ryżu siewnego, tłuszczu świń, bydła, owiec i kóz oraz drobiu (mięśni, tłuszczu, wątroby). W odniesieniu do innych produktów zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących cukinii, warzyw kapustnych kwitnących, endywii, gorczycznika wiosennego, rokietty siewnej, liści i kiełków warzyw kapustnych, szpinaku, boćwiny, fasoli (świeżej, w strąkach), fasoli (suchej), grochu (suchego), ziaren rzepaku, nasion gorczycy, ziaren kukurydzy, herbaty, naparów ziołowych (suszonych, liści), naparów ziołowych (suszonych, korzeni) i przypraw (nasion) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących winogron stołowych, winogron do produkcji wina, kukurydzy cukrowej, cykorii warzywnej, fasoli (świeżej, bez strąków) i ziaren słonecznika brak jest informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(6)

W odniesieniu do trifloksystrobiny Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (7). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do winogron stołowych i winogron do produkcji wina, papai, czosnku, cebuli, orzeszków ziemnych i buraków cukrowych. W odniesieniu do innych produktów zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących porzeczek (czerwonych, czarnych i białych), agrestu, marakui, papryki, ogórków, korniszonów, warzyw kapustnych liściowych, endywii o liściach szerokich, ziół, fasoli (świeżej, w strąkach), ziaren owsa zwyczajnego, świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), drobiu (mięśni, tłuszczu, wątroby), mleka (krowiego, owczego, koziego) oraz jaj ptasich pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących jeżyn, malin, cykorii warzywnej, grochu (świeżego, w strąkach), oliwek do produkcji oliwy i cykorii podróżnik (korzeni) brak jest informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Po przedstawieniu opinii, o której mowa w zdaniu pierwszym, Urząd przedstawił kolejną opinię dotyczącą NDP zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (8) w odniesieniu do owoców leśnych. Należy uwzględnić tę opinię. W świetle dodatkowych informacji na temat dobrych praktyk rolniczych przekazanych przez Belgię oraz ze względu na fakt, iż konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do dymki powinny zostać określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie. W świetle dodatkowych informacji na temat dobrych praktyk rolniczych przekazanych przez Austrię oraz ze względu na fakt, iż konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do bzu czarnego powinny zostać określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie.

(7)

W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje przywozowe ani CXL, NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej NDP, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(8)

Komisja zasięgnęła rady laboratoriów referencyjnych UE do spraw pozostałości pestycydów odnośnie do potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(9)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(12)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. Ze względu na fakt, iż przy obecnych NDP nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, wartości dotyczące tiakloprydu w wysokości 1 mg/kg w odniesieniu do jeżyn, 0,4 mg/kg w odniesieniu do jarmużu, 1 mg/kg w odniesieniu do sałaty i 0,15 mg/kg w odniesieniu do endywii powinny być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich produktów.

(13)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do substancji czynnych amidosulfuron, fenheksamid, krezoksym metylu i trifloksystrobina we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 11 lutego 2016 r.

W odniesieniu do substancji czynnej tiaklopryd we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni, z wyjątkiem jeżyn, jarmużu, sałaty i endywii, rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 11 lutego 2016 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 lutego 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) amidosulfuronu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(3):3614. [40 s.].

(3)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenhexamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) fenheksamidu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(1):3536. [42 s.].

(4)  „Reasoned opinion on modification of the MRLs for fenhexamid in various berries” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany NDP fenheksamidu w różnych jagodach). Dziennik EFSA 2014; 12(7):3785. [18 s.].

(5)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for kresoxim-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) krezoksymu metylu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(1):3549. [70 s.].

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) tiakloprydu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(3):3617. [111 s.].

(7)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifloxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) trifloksystrobiny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(2):3592. [81 s.].

(8)  „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obowiązującego NDP trifloksystrobiny w owocach leśnych). Dziennik EFSA 2014; 12(7):3751. [17 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Fenheksamid (F)

Krezoksym metylu (R)

Tiaklopryd

Trifloksystrobina (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,5

0110010

Grejpfruty

 

0,5

 

 

0110020

Pomarańcze

 

0,5

 

 

0110030

Cytryny

 

0,01  (1)

 

 

0110040

Limy/limonki

 

0,01  (1)

 

 

0110050

Mandarynki

 

0,01  (1)

 

 

0110990

Pozostałe

 

0,01  (1)

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,02  (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Migdały

 

0,01  (1)

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0,01  (1)

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0,01  (1)

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0,01  (1)

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0,01  (1)

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0,01  (1)

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0,01  (1)

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

0,05  (1)

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0,01  (1)

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0,01  (1)

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0,01  (1)

 

 

0120990

Pozostałe

 

0,01  (1)

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (1)

0,2

 

0,7

0130010

Jabłka

 

 

0,3

 

0130020

Gruszki

 

 

0,3

 

0130030

Pigwy

 

 

0,7

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

0,7

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

0,7

 

0130990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0,01  (1)

0,5

3

0140010

Morele

10

 

 

 

0140020

Czereśnie

7

 

 

 

0140030

Brzoskwinie

10

 

 

 

0140040

Śliwki

1,5

 

 

 

0140990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

15

1

0,01  (1)

3

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

0152000

b)

truskawki

10

1,5

1

1

0153000

c)

owoce leśne

15

0,01  (1)

 

3

0153010

Jeżyny

 

 

1

 

0153020

Jeżyny popielice

 

 

1

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

6

 

0153990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

 

1

 

0154010

Borówki amerykańskie

15

0,9

 

2

0154020

Żurawiny

15

0,9

 

0,01  (1)

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

15

0,9

 

1,5 (+)

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

15

0,9

 

1,5 (+)

0154050

Róża dzika

5

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0154060

Morwy (czarne i białe)

5

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0154070

Głóg włoski

15

0,9

 

0,01  (1)

0154080

Bez czarny

5

0,01  (1)

 

2

0154990

Pozostałe

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0160000

Owoce różne z

 

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

0,01  (1)

 

 

 

0161010

Daktyle

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161020

Figi

 

0,01  (1)

0,5

0,01  (1)

0161030

Oliwki stołowe

 

0,2

4

0,3

0161040

Kumkwat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161050

Karambola

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161070

Czapetka kuminowa

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0,01  (1)

 

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

15 (+)

 

0,2

0,01  (1)

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

0,01  (1)

 

0,01  (1)

4 (+)

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162050

Caimito

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162990

Pozostałe

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01  (1)

0,01  (1)

 

 

0163010

Awokado

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163020

Banany

 

 

0,01  (1)

0,05

0163030

Mango

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163040

Papaja

 

 

0,5

0,6

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163060

Czerymoja

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163080

Ananasy

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163090

Owoce chlebowca

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (1)

 

 

 

0211000

a)

ziemniaki

 

0,01  (1)

0,02

0,02

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

0,05 (1)

0,05

0,02

0213020

Marchew

 

0,01  (1)

0,05

0,1

0213030

Seler zwyczajny

 

0,01  (1)

0,05

0,02

0213040

Chrzan pospolity

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

Pasternak

 

0,01  (1)

0,05

0,04

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213080

Rzodkiew

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0,01  (1)

0,05

0,04

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,04

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0,05 (1)

0,01  (1)

0,04

0213990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Warzywa cebulowe

 

 

 

 

0220010

Czosnek

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220020

Cebula

0,8

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220030

Szalotka

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

0,01  (1)

0,01  (1)

0,15

0,1

0220990

Pozostałe

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

 

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

 

 

 

0231010

Pomidory

2

0,6

0,5

0,7

0231020

Papryka roczna

3

0,8

1

0,4 (+)

0231030

Oberżyny/Bakłażany

2

0,6

0,7

0,7

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0231990

Pozostałe

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

1

0,05 (1)

0,5

0,3

0232010

Ogórki

 

 

 

(+)

0232020

Korniszony

 

 

 

(+)

0232030

Cukinie

 

 

(+)

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,01  (1)

0,3

 

0,3

0233010

Melony

 

 

0,2

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

0,01  (1)

 

0233030

Arbuzy

 

 

0,2

 

0233990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Brokuły

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

0,3

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

 

0,6

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

 

0,5

0242990

Pozostałe

 

 

 

0,01  (1)

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

 

3 (+)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

1

 

0243020

Jarmuż

 

 

0,4

 

0243990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

0,04

0,01  (1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

50

0,01  (1)

 

 

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

8

0,01  (1)

0251020

Sałaty

 

 

1

15

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

0,7 (+)

0,01  (1)

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

2 (+)

0,01  (1)

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

2 (+)

15

0251990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0252010

Szpinak

 

 

0,15 (+)

 

0252020

Portulaka pospolita

 

 

0,01  (1)

 

0252030

Boćwina

 

 

0,15 (+)

 

0252990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (1)

15

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

50

0,02  (1)

5

15 (+)

0256010

Trybula

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Pozostałe

 

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

0,01  (1)

 

 

0260010

Fasola (w strąkach)

5

 

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Fasola (bez strąków)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260030

Groch (w strąkach)

0,01  (1)

 

0,2

0,01  (1)

0260040

Groch (bez strąków)

0,01  (1)

 

0,2

0,01  (1)

0260050

Soczewica

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260990

Pozostałe

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (1)

 

 

 

0270010

Szparagi

 

0,05 (1)

0,01  (1)

0,05

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270030

Seler

 

0,01  (1)

0,7

1

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0,01  (1)

0,7

0,01  (1)

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,3

0270060

Pory

 

6

0,1

0,7

0270070

Rabarbar

 

0,01  (1)

0,02

0,01  (1)

0270080

Pędy bambusa

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270090

Rdzenie palmowe

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0300010

Fasola

 

 

0,08 (+)

 

0300020

Soczewica

 

 

0,01  (1)

 

0300030

Groch

 

 

0,08 (+)

 

0300040

Łubin biały

 

 

0,01  (1)

 

0300990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,02  (1)

 

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02

0401030

Nasiona maku

 

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0401040

Ziarna sezamu

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401050

Ziarna słonecznika

 

0,05  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401060

Ziarna rzepaku

 

0,01  (1)

0,6 (+)

0,01  (1)

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401080

Nasiona gorczycy

 

0,01  (1)

0,6 (+)

0,01  (1)

0401090

Nasiona bawełny

 

0,01  (1)

0,15

0,01  (1)

0401100

Nasiona dyni

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401150

Rącznik pospolity

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0402000

Owoce oleiste

 

 

 

0,01  (1)

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

0,2

4

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0500000

ZBOŻA

0,01  (1)

 

 

 

0500010

Jęczmień

 

0,1

0,9

0,5

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500030

Kukurydza

 

0,01  (1)

0,01  (1) (+)

0,02

0500040

Proso zwyczajne

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500050

Owies zwyczajny

 

0,1

0,9

0,4 (+)

0500060

Ryż siewny

 

0,01  (1)

0,02

5

0500070

Żyto zwyczajne

 

0,08

0,06

0,3

0500080

Sorgo japońskie

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0,08

0,1

0,3

0500990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05  (1)

0,05  (1)

 

0,05 (1)

0610000

Herbaty

 

 

10 (+)

 

0620000

Ziarna kawy

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Napary ziołowe z

 

 

 

 

0631000

a)

kwiatów

 

 

0,05  (1)

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

 

 

0631030

Róża

 

 

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Pozostałe

 

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 

 

50 (+)

 

0632010

Truskawka

 

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

0632990

Pozostałe

 

 

 

 

0633000

c)

korzeni

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Kozłek lekarski

 

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

 

 

 

 

0633990

Pozostałe

 

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

0,05  (1)

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

0,05 (1)

 

0700000

CHMIEL

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

40

0800000

PRZYPRAWY

 

 

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (1)

0,05  (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

 

 

0810030

Seler

 

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

0810990

Pozostałe

 

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 

 

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

 

 

0820070

Wanilia

 

 

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

 

 

0820990

Pozostałe

 

 

 

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0830010

Cynamon

 

 

 

 

0830990

Pozostałe

 

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840020

Imbir

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840040

Chrzan pospolity

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Pozostałe

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0850010

Goździki

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

0850990

Pozostałe

 

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0860010

Szafran

 

 

 

 

0860990

Pozostałe

 

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

0870990

Pozostałe

 

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (1)

 

 

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

0,05 (1)

0,02

0,02

0900020

Trzcina cukrowa

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

0,01  (1)

0,05

0,01  (1)

0900990

Pozostałe

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

Tkanki z

0,05 (1)

0,05  (1)

 

 

1011000

a)

świń

 

 

 

0,04

1011010

Mięśnie

 

(+)

0,1

(+)

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

(+)

0,01  (1)

(+)

1011030

Wątroba

 

(+)

0,5

(+)

1011040

Nerka

 

(+)

0,5

(+)

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,5

 

1011990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

1012000

b)

bydła

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Wątroba

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Nerka

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,5

0,07

1012990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1013000

c)

owiec

 

 

 

 

1013010

Mięśnie

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Wątroba

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Nerka

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,5

0,07

1013990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1014000

d)

kóz

 

 

 

 

1014010

Mięśnie

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Wątroba

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Nerka

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,5

0,07

1014990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1015000

e)

koniowatych

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

 

 

0,1

0,04

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,04

0,06

1015030

Wątroba

 

 

0,5

0,07

1015040

Nerka

 

 

0,5

0,04

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,5

0,07

1015990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1016000

f)

drobiu

 

 

 

0,04

1016010

Mięśnie

 

 

0,02

(+)

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,01  (1)

(+)

1016030

Wątroba

 

 

0,02

(+)

1016040

Nerka

 

 

0,01  (1)

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,02

 

1016990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

 

 

1017010

Mięśnie

 

 

0,1

0,04

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,04

0,06

1017030

Wątroba

 

 

0,5

0,07

1017040

Nerka

 

 

0,5

0,04

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,5

0,07

1017990

Pozostałe

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1020000

Mleko

0,01  (1)

0,01  (1)

0,05

0,02 (1)

1020010

Bydło

 

(+)

 

(+)

1020020

Owce

 

(+)

 

(+)

1020030

Kozy

 

(+)

 

(+)

1020040

Konie

 

 

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,05 (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0,04 (+)

1030010

Kury

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 

 

 

 

1030030

Gęsi

 

 

 

 

1030040

Przepiórki

 

 

 

 

1030990

Pozostałe

 

 

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

Płazy i gady

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

b)

dodaje się kolumnę dotyczącą amidosulfuronu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)

Amidosulfuron (A) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

0,01 (3)

0110000

Owoce cytrusowe

 

0110010

Grejpfruty

 

0110020

Pomarańcze

 

0110030

Cytryny

 

0110040

Limy/limonki

 

0110050

Mandarynki

 

0110990

Pozostałe

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe

 

0130000

Owoce ziarnkowe

 

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

 

0140020

Czereśnie

 

0140030

Brzoskwinie

 

0140040

Śliwki

 

0140990

Pozostałe

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

0151000

a)

winogrona

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

 

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe

 

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

 

0161020

Figi

 

0161030

Oliwki stołowe

 

0161040

Kumkwat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

0161990

Pozostałe

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01 (3)

0211000

a)

ziemniaki

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

 

0213020

Marchew

 

0213030

Seler zwyczajny

 

0213040

Chrzan pospolity

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0213060

Pasternak

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0213080

Rzodkiew

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0213990

Pozostałe

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,01 (3)

0220010

Czosnek

 

0220020

Cebula

 

0220030

Szalotka

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0220990

Pozostałe

 

0230000

Warzywa owocowe

0,01 (3)

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

0231010

Pomidory

 

0231020

Papryka roczna

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0231990

Pozostałe

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

0233030

Arbuzy

 

0233990

Pozostałe

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe