EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0869

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/869 z dnia 5 czerwca 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Dz.U. L 142 z 6.6.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/869/oj

6.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/869

z dnia 5 czerwca 2015 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 208/2014.

(2)

W dniu 5 marca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/364 (2), która stanowi, że środki ograniczające określone w decyzji 2014/119/WPZiB (3) mają zastosowanie do dnia 6 marca 2016 r. w odniesieniu do 14 osób oraz do dnia 6 czerwca 2015 r. w odniesieniu do 4 osób.

(3)

W dniu 5 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/876 (4) stanowiącą, że w odniesieniu do jednej z tych czterech osób środki ograniczające powinny mieć zastosowanie do dnia 6 października 2015 r., a w odniesieniu do dwóch spośród tych osób – do dnia 6 marca 2016 r. Ponadto należy zaktualizować uzasadnienie dotyczące tych osób.

(4)

Z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 należy usunąć jedną osobę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/364 z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 62 z 6.3.2015, s. 25).

(3)  Decyzja Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 26).

(4)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/876 z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (zob. s. 30 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

1)

Osobę wymienioną poniżej skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 od dnia 6 czerwca 2015 r.:

Wpis nr 8 – Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (syn byłego prezydenta)

2)

wpisy dotyczące poniższych osób zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 zastępuje się następującymi wpisami:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

urodzona 12 listopada 1976 r. w Rîbnița (Mołdawia), była minister sprawiedliwości

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły dochodzenie w sprawie udziału w sprzeniewierzeniu środków publicznych.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

urodzony 19 sierpnia 1969 r. w Doniecku, brat Andrija Klujewa (Andrii Kliuiev), biznesmen

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły dochodzenie w sprawie udziału w sprzeniewierzeniu środków publicznych. Osoba powiązana z osobą wskazaną (Andrijem Petrowyczem Klujewem (Andrii Petrovych Kliuiev)), wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

urodzony 28 listopada 1963 r. w Kijowie, były minister edukacji i nauki

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły dochodzenie w sprawie udziału w sprzeniewierzeniu środków publicznych.

6.3.2014


Top