Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0375

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/375 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

OJ L 64, 7.3.2015, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/375/oj

7.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/375

z dnia 6 marca 2015 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy dodać siedem osób i sześć podmiotów.

(3)

Należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2015 r.

W imieniu Rady

K. GERHARDS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby i podmioty zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w sekcjach A i B załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

199.

Bayan Bitar

(alias Dr Bayan Al-Bitar)

Adres: PO Box 11037 Damascus, Syria

Dyrektor naczelny Organisation for Technological Industries (OTI) oraz Syrian Company for Information Technology (SCIT); oba te podmioty są jednostkami zależnymi Ministerstwa Obrony Syrii, które zostały wskazane przez Radę.

OTI wspomaga produkcję broni chemicznej na potrzeby reżimu syryjskiego.

Jako dyrektor naczelny OTI i SCIT Bayan Bitar wspiera reżim syryjski. Ze względu na rolę odgrywaną przez niego w produkcji broni chemicznej ponosi on również współodpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej.

W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w tych podmiotach jest on również powiązany ze wskazanymi podmiotami OTI i SCIT.

7.3.2015

200.

Generał brygady Ghassan Abbas

Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)

Dyrektor oddziału wskazanego Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) w pobliżu miejscowości Dżamraja.

Uczestniczył w proliferacji broni chemicznej i organizowaniu ataków z wykorzystaniem broni chemicznej, w tym w regionie Ghuta w sierpniu 2013 r. Ponosi zatem współodpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej.

Jako dyrektor oddziału SSRC/CERS znajdującego się w pobliżu miejscowości Dżamraja. Ghassan Abbas wspiera reżim syryjski.

W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w SSRC jest on również powiązany ze wskazanym podmiotem SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Dyrektor zarządzający wskazanego podmiotu Pangates International Corp Ltd, która pośredniczy w dostarczaniu ropy naftowej reżimowi syryjskiemu.

Jako dyrektor zarządzający spółki Pangates Wael Abdulkarim wspiera reżim syryjski i czerpie z niego korzyści. Zajmuje również wysokie stanowisko we wskazanym podmiocie Al Karim Group, który jest spółką dominującą Pangates.

W związku z wysokimi stanowiskami zajmowanymi przez niego w Pangates i Al Karim Group jest on również powiązany z tymi wskazanymi podmiotami.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Dyrektor generalny Pangates International Corp Ltd, która pośredniczy w dostarczaniu ropy naftowej reżimowi syryjskiemu, oraz dyrektor Al Karim Group. Zarówno Pangates International, jak i Al Karim Group zostały wskazane przez Radę.

Jako dyrektor generalny Pangates i dyrektor Al Karim Group będącej jej spółką dominującą, Ahmad Barqawi wspiera reżim syryjski i czerpie z niego korzyści. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w Pangates oraz Al Karim Group Ahmad Barqawi, jest również powiązany ze wskazanymi podmiotami Pangates International oraz Al Karim Group.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Znany syryjski biznesmen, współwłaściciel HESCO Engineering and Construction Company, dużego przedsiębiorstwa inżyniersko-budowlanego w Syrii. Blisko powiązany z reżimem syryjskim.

George Haswani wspiera reżim i czerpie z niego korzyści, odgrywając rolę pośrednika w umowach dotyczących zakupu ropy naftowej od ISIL przez reżim syryjski.

Czerpie również korzyści z reżimu dzięki preferencyjnemu traktowaniu, w tym uzyskaniu kontraktu (w charakterze podwykonawcy) ze Strojtransgaz, dużym rosyjskim przedsiębiorstwem zajmującym się ropą naftową.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading.

W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w Hamsho Trading, będącym filią Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę, wspiera on reżim syryjski. Jest również powiązany ze wskazanym podmiotem Hamsho International.

Emad Hamsho finansuje bojówki Shabiha, które z kolei zbierają stal z obszarów zniszczonych przez siły zbrojne i bojówki reżimu syryjskiego oraz przetapiają ją w miejscowych fabrykach Syria Steel (Hmisho Steel). Jest również – obok wskazanych biznesmenów popierających reżim, takich jak Ayman Jaber – wiceprzewodniczącym syryjskiej rady ds. żelaza i stali (Syrian Council of Iron and Steel). Jest on także wspólnikiem Baszara Assada.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria

Samir Hamsho jest znanym syryjskim biznesmenem czerpiącym korzyści z reżimu i wspierającym go. Jest właścicielem i prezesem Al Buroj oraz Syria Steel/Hmisho Steel, filii Hamsho Trading, będącego filią Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę.

W marcu 2014 r. został mianowany przez ministra przemysłu do Izby Handlu w Hims.

Wspiera zatem reżim syryjski i czerpie korzyści ze swoich powiązań z reżimem.

Jest również powiązany ze wskazanymi podmiotami: Hamsho International, Syria Steel SA oraz Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

65.

Organisation for Technological Industries

(alias Technical Industries Corporation (TIC))

Adres: PO Box 11037 Damascus, Syria

Jednostka zależna Ministerstwa Obrony Syrii, który to podmiot został wskazany przez Radę.

OTI jest zaangażowany w produkcję broni chemicznej na potrzeby reżimu syryjskiego.

Ponosi zatem odpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej.

Jako jednostka zależna Ministerstwa Obrony Syrii jest on również powiązany z podmiotem wskazanym.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adres: PO Box 11037 Damascus, Syria

Filia Organisation for Technological Industries (OTI), będącej jednostką zależną Ministerstwa Obrony Syrii, który to podmiot został wskazany przez Radę. Współpracuje również z Bankiem Centralnym Syrii, który to podmiot został wskazany przez Radę.

Jako filia OTI i jednostka zależna Ministerstwa Obrony Syrii SCIT jest również powiązany z tymi wskazanymi podmiotami.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria

Filia Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę.

W związku z tym Hamsho Trading jest powiązany ze wskazanym podmiotem Hamsho International.

Wspiera reżim syryjski za pośrednictwem swoich filii, w tym Syria Steel. Za pośrednictwem swoich filii jest powiązany z ugrupowaniami, takimi jak wspierające reżim bojówki Shabiha.

7.3.2015

68.

Syria Steel S.A.

(alias Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria

Filia Hamsho Trading, a zatem ostatecznie filia Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę. W związku z tym Syria Steel SA jest powiązana ze wskazanym podmiotem. Syria Steel również wspiera reżim syryjski, współpracując z bojówkami Shabiha i produkując broń.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(alias Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria

Filia Hamsho Trading, a zatem ostatecznie filia Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę.

W związku z tym Al Buroj Trading jest powiązany ze wskazanym podmiotem Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresy: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Lebanon

DK Group dostarcza nowe banknoty Bankowi Centralnemu Syrii.

DK Group wspiera zatem reżim. Z uwagi na to wsparcie jest również powiązany ze wskazanym podmiotem Bankiem Centralnym Syrii.

7.3.2015


Top