Help Print this page 

Document 32015R0240

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/240 z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
  • In force
OJ L 40, 16.2.2015, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/240/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/240

z dnia 9 lutego 2015 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

W związku z tym, że na Ukrainie sytuacja w terenie jest nadal poważna, Rada uważa, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać kolejne osoby i podmioty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1

I.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

133.

Pavel DREMOV (alias Batya)

Павел ДРЁМОВ

ur. 1976 r., Stakhanov (Stachanow)

Dowódca Pierwszego Regimentu Kozaków, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

ur. 1991 r., St. Petersburg

Dowódca jednostki Rusich, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV (alias Motorola)

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

ur. 2.2.1983 r., Ukhta (Uchta), Komi

Dowódca batalionu Sparta, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH (alias Givi)

Михаил Толстых

ur. 1980 r., Ilovaisk (Iłowajsk)

Dowódca batalionu Somali, zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Tzw. „zastępca dowódcy” w Ministerstwie Obrony tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Tzw. „minister sprawiedliwości” nielegalnej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Tzw. „zastępca przewodniczącego Rady Ministrów” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

ur. 20.11.1988 r., Krasnoarmëisk (Krasnoarmiejsk)

Tzw. „minister sprawiedliwości” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

ur. 27.1.1974 r.

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

ur. 22.4.1985 r., Kherson (Chersoń)

Tzw. „minister ds. komunikacji” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Tzw. „minister rozwoju gospodarczego i handlu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

ur. 1975 r., Krasny Luch (Krasnyj Łucz), Voroshilovgrad, Luhansk (Woroszyłowgrad, Ługańsk)

Tzw. „pełniący obowiązki prokuratora generalnego” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

ur. 15.5.1955 r., Omsk

Wiceminister obrony, w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

ur. 8.5.1956 r. Kaunas (Kowno), Litwa

Pierwszy wiceminister obrony, w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

ur. 9.11.1963 r. w NRD

Dyrektor Departamentu Operacji Głównych i zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W ramach obu funkcji aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji kampanii wojskowej sił rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu generalnego, sprawując kontrolę operacyjną nad siłami zbrojnymi, aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

ur. 11.9.1937 r., Tchassov Yar (Czasow Jar), Ukraina

Deputowany do Dumy Państwowej.

Odwiedził tzw. „Doniecką Republikę Ludową” i podczas swojej wizyty wygłosił oświadczenia wspierające separatystów. Został także mianowany konsulem honorowym tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” w Federacji Rosyjskiej.

20 marca 2014 r. głosował za projektem konstytucyjnej ustawy federalnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych –Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

ur. 14.3.1955 r., Kaliningrad Oblast, USSR (obwód kaliningradzki, ZSRR)

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Etnicznych w Dumie Państwowej.

Założyciel ruchu obywatelskiego „Krassnaya Moskva – Front Pomocy Patriotycznej” Czerwona Moskwa„”, który organizował publiczne demonstracje popierające separatystów, a tym samym wspierał politykę podważającą integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

20 marca 2014 r. głosował za projektem konstytucyjnej ustawy federalnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych –Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

16.2.2015

II.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

29.

Kozacka Gwardia Narodowa

Казачья Национальная Гвардия

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Batalion Sparta

Батальон „Спарта”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Batalion Somali

Батальон „Сомали”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

16.2.2015

32.

Batalion Zarya

Батальон „Заря”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

33.

Brygada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą: Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015

34.

Batalion Oplot

Батальон „Оплот”

Media społecznościowe:

http://vk.com/oplot_info

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

35.

Batalion Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

36.

Batalion Śmierć

Батальон „Смерть”

 

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

37.

Ruch publiczny „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Ruch publiczny „Novorossiya”/„Noworosja” powstał w listopadzie 2014 r. w Rosji. Przewodzi mu rosyjski oficer Igor Strelkov (uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)).

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć wszechstronną, skuteczną pomoc „Noworosji”, w tym pomagać bojówkom walczącym we wschodniej Ukrainie, a tym samym wspierać polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

16.2.2015


Top