EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2337

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2337 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8853)

Dz.U. L 329 z 15.12.2015, p. 17–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2337/oj

15.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/17


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2337

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8853)

(Jedynie tekst w języku angielskim, chorwackim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2)

Komisja jest zobowiązana określić te limity i przyznać kontyngenty przedsiębiorstwom.

(3)

Ponadto Komisja jest zobowiązana ustalić ilości substancji kontrolowanych, innych niż wodorochlorofluorowęglowodory, które mogą być wykorzystywane do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, jak również określić przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(4)

Określając przyznane kontyngenty do celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, należy zagwarantować przestrzeganie limitów ilościowych ustanowionych w art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z zastosowaniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 (2). Te limity ilościowe obejmują pewną ilość wodorochlorofluorowęglowodorów objętą licencjami na zastosowania laboratoryjne i analityczne, zatem produkcja i przywóz wodorochlorofluorowęglowodorów do tych zastosowań powinny również być objęte wspomnianym przydziałem.

(5)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2016 r. przywozić do lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających złożyć wniosek o kontyngent na takie substancje przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych na 2016 r. (3) i otrzymała deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2016 r.

(6)

Limity ilościowe i kontyngenty należy ustalić na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z rocznym cyklem sprawozdawczym na podstawie Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Limity ilościowe w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

Ilości substancji kontrolowanych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2016 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, są następujące:

Substancje kontrolowane

Ilość (w przeliczeniu na ODP, tj. potencjał niszczenia ozonu, w kg)

Grupa I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz grupa II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory)

3 552 650,00

Grupa III (halony)

22 525 550,00

Grupa IV (tetrachlorek węgla)

22 385 055,00

Grupa V (1,1,1-trichloroetan)

1 700 001,00

Grupa VI (bromek metylu)

810 720,00

Grupa VII (wodorobromofluorowęglowodory)

2 281,00

Grupa VIII (wodorochlorofluorowęglowodory)

5 564 260,40

Grupa IX (bromochlorometan)

270 012,00

Artykuł 2

Przyznanie kontyngentów w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

1.   Kontyngenty na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

2.   Kontyngenty na halony w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II.

3.   Kontyngenty na tetrachlorek węgla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku III.

4.   Kontyngenty na 1,1,1-trichloroetan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku IV.

5.   Kontyngenty na bromek metylu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku V.

6.   Kontyngenty na wodorobromofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VI.

7.   Kontyngenty na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VII.

8.   Kontyngenty na bromochlorometan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII.

9.   Kontyngenty dla poszczególnych przedsiębiorstw określono w załączniku IX.

Artykuł 3

Kontyngenty do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku X przyznaje się kontyngenty na przywóz i produkcję substancji kontrolowanych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2016 r.

Maksymalne ilości, jakie te przedsiębiorstwa mogą wyprodukować lub objąć przywozem w 2016 r. do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, określono w załączniku XI.

Artykuł 4

Okres obowiązywania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. i wygasa ona z dniem 31 grudnia 2016 r.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

1

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.KG

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

2

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Zjednoczone Królestwo

3

Airbus Operations SAS

Route de bayonne 316

31300 Toulouse

Francja

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Francja

6

ATELIERS BIGATA

Rue Jean-Baptiste Perrin 10

33320 Eysines

Francja

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francja

8

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Niemcy

9

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Chorwacja

10

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Niderlandy

11

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Niemcy

12

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Francja

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Buetzflether Sand

21683 STADE

Niemcy

14

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Niemcy

15

Esto plus s.r.o.

Prubezna 387

10000 Praha

Republika Czeska

16

EUSEBI IMPIANTI SRL

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Włochy

17

EUSEBI SERVICE SRL

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Włochy

18

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

WA7 JE Runcorn, Cheshire

Zjednoczone Królestwo

19

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Zjednoczone Królestwo

20

FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS EUROPE NV

KEETBERGLAAN 1 A

2070 ZWIJNDRECHT

Belgia

21

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Niemcy

22

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Włochy

23

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Zjednoczone Królestwo

24

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Niderlandy

25

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Niemcy

26

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro – Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

27

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 5

00060 Formello

Włochy

28

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweg 48

1013 BM Amsterdam

Niderlandy

29

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grencja

30

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Niemcy

31

LABORATORIOS MIRET SA

Geminis 4

08228 Terrassa

Hiszpania

32

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Niemcy

33

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Niemcy

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Ertvelde-Rieme

Belgia

35

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Niemcy

36

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Zjednoczone Królestwo

37

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Zjednoczone Królestwo

38

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Niderlandy

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Włochy

40

Safety Hi-Tech srl

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Włochy

41

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary ul. Wolności 20

51-180 Wrocław

Polska

42

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Francja

43

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Niemcy

44

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Zjednoczone Królestwo

45

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

46

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francja

47

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Włochy

48

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Zjednoczone Królestwo

49

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo – Corciano (PG)

Włochy

51

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Zjednoczone Królestwo

52

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Hiszpania

53

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Włochy

54

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Niemcy

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Miguel ARIAS CAÑETE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 4).

(3)  Dz.U. C 55 z 14.2.2015, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

Grupy I oraz II

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.KG (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK II

Grupa III

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na halony stosowane jako substraty i przeznaczone do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.KG (DE)

Arkema France (FR)

ATELIERS BIGATA (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

Esto plus s.r.o. (CZ)

EUSEBI IMPIANTI SRL (IT)

EUSEBI SERVICE SRL (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Meridian Technical Services Limited (UK)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


ZAŁĄCZNIK III

Grupa IV

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na tetrachlorek węgla stosowany jako substrat i czynnik ułatwiający procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

Arkema France (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)


ZAŁĄCZNIK IV

Grupa V

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na 1,1,1-trichloroetan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

Arkema France (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe NV (BE)


ZAŁĄCZNIK V

Grupa VI

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromek metylu stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe SPRL (BE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL-IP Europe B.V. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK VI

Grupa VII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorobromofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.KG (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)


ZAŁĄCZNIK VII

Grupa VIII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorochlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.KG (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Arkema France (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Fenix Fluor Limited (UK)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


ZAŁĄCZNIK VIII

Grupa IX

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromochlorometan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe B.V. (NL)

LABORATORIOS MIRET SA (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK IX

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)

 


ZAŁĄCZNIK X

Przedsiębiorstwa uprawnione do produkcji lub przywozu na potrzeby zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2016 r.

Kontyngenty substancji kontrolowanych, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym podmiotom:

Przedsiębiorstwo

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.KG (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder (NL)

Safety Hi-Tech srl (IT)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)


ZAŁĄCZNIK XI

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)

 


Top