Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1372

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1372 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Łotwy i Litwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5715) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 211, 8.8.2015, p. 34–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1372/oj

8.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/34


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1372

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Łotwy i Litwy

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5715)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji wyznaczono i wymieniono niektóre obszary tych państw członkowskich rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Włoch, Łotwy, Litwy i Polski.

(2)

W lipcu i sierpniu 2015 r. Estonia zgłosiła jeden przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzika i trzy ogniska u świń domowych na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Przypadek choroby u dzika wystąpił na obszarze wymienionym w części I tego załącznika. Dwa ogniska choroby u świń domowych wystąpiły na obszarach wymienionych w części II, zaś trzecie ognisko na obszarze wymienionym w części III tego załącznika.

(3)

W lipcu i sierpniu 2015 r. Łotwa zgłosiła przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzika na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Przypadki te wystąpiły na obszarach wymienionych w części I tego załącznika.

(4)

W lipcu 2015 r. Litwa zgłosiła jedno ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych na obszarze wymienionym w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Ognisko to wystąpiło na obszarze wymienionym w części II tego załącznika.

(5)

Oceniając ryzyko związane z sytuacją w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Estonii, na Łotwie i Litwie, należy uwzględnić zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej w Unii w zakresie tej choroby. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim obecną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do tej choroby w tych państwach członkowskich.

(6)

Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą 2014/709/UE w zakresie obszarów Estonii, Łotwy i Litwy wymienionych w częściach I, II i III.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Kallaste,

linn Kunda,

linn Mustvee,

linn Pärnu,

linn Rakvere,

linn Tartu,

maakond Harjumaa,

maakond Läänemaa,

vald Alatskivi,

vald Are,

vald Audru,

vald Haaslava,

vald Halinga,

vald Haljala,

vald Kadrina,

vald Kambja,

vald Kasepää,

vald Koonga,

vald Laekvere,

vald Lavassaare,

vald Luunja,

vald Mäksa,

vald Meeksi,

vald Paikuse,

vald Pala,

vald Palamuse,

vald Peipsiääre,

vald Piirissaare,

vald Rägavere,

vald Rakvere,

vald Saare,

vald Sauga,

vald Sindi,

vald Sõmeru,

vald Surju,

vald Tabivere,

vald Tahkuranna,

vald Tapa,

vald Tartu,

vald Tootsi,

vald Tori,

vald Tõstamaa,

vald Vara,

vald Varbla,

vald Vihula,

vald Vinni,

vald Viru-Nigula,

vald Võnnu.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Krimuldas – pagasts Krimuldas,

w novads Priekuļu – pagasti Priekuļu i Veselavas,

novads Amatas,

novads Cēsu,

novads Ikšķiles,

novads Inčukalna,

novads Jaunjelgavas,

novads Ķeguma,

novads Lielvārdes,

novads Līgatnes,

novads Mālpils,

novads Neretas,

w novads Ogres – pagasti Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes i Mazozolu,

novads Ropažu,

novads Salas,

novads Sējas,

novads Siguldas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Jurbarkas – seniūnija Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

w rajono savivaldybė Pakruojis – seniūnija Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

w rajono savivaldybė Panevežys – seniūnija Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio i Smilgių,

w rajono savivaldybė Raseiniai – seniūnija Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

w rajono savivaldybė Šakiai – seniūnija Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

rajono savivaldybė Pasvalys,

rajono savivaldybė Vilkaviškis,

rajono svaivaldybė Radviliškis,

savivaldybė Kalvarija,

savivaldybė Kazlų Rūda,

savivaldybė Marijampolė.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże oraz część gminy Zabłudów (południowo-zachodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,

gminy Czyże, Hajnówka z miastem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha w powiecie hajnowskim,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki w powiecie suwalskim,

gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

powiat bielski,

powiat miasta Białystok,

powiat miasta Suwałki,

powiat moniecki.

CZĘŚĆ II

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Vändra,

linn Viljandi,

linn Võru,

maakond Ida-Virumaa,

maakond Põlvamaa,

maakond Raplamaa,

część valdu Suure-Jaani położona na zachód od drogi 49,

część valdu Viiratsi położona na zachód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Abja,

vald Häädemeeste,

vald Haanja,

vald Halliste,

vald Karksi,

vald Kõpu,

vald Lasva,

vald Meremäe,

vald Misso,

vald Pärsti,

vald Saarde,

część valdu Tamsalu położona na północny wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

vald Vändra,

vald Vastseliina,

vald Võru.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Alūksnes,

novads Apes,

novads Balvi,

w novads Krimuldas – pagasts Lēdurgas,

w novads Ogres – pagasti Krapes, Madlienas i Menģeles,

w novads Priekuļu – pagasti Liepas i Mārsnēnu,

novads Smiltenes,

novads Aizkraukles,

novads Aknīstes,

novads Alojas,

novads Baltinavas,

novads Cesvaines,

novads Ērgļu,

novads Gulbenes,

novads Ilūkstes,

novads Jaunpiepalgas,

novads Jēkabpils,

novads Kocēnu,

novads Kokneses,

novads Krustpils,

novads Limbažu,

novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Madonas,

novads Mazsalacas,

novads Pārgaujas,

novads Pļaviņu,

novads Raunas,

novads Rugāju,

novads Salacgrīvas,

novads Skrīveru,

novads Varakļānu,

novads Vecpiebalgas,

novads Viļakas, republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos oraz część Svėdasai położona na południe od drogi nr 118,

w rajono savivaldybė Kupiškis – seniūnija Alizava, Kupiškis, Noriūnai i Subačius,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnija Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių i Velžio,

apskritis Alytus,

miesto savivaldybė Kaunas,

miesto savivaldybė Panevėžys,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Biržai,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnija Šilų, Bukonių oraz, w Žeimių seniūnija – kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

miesto savivaldybė Kaišiadorys,

w rajono savivaldybė Kaišiadorys – seniūnija Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės oraz część seniūnija Rumšiškių położona na południe od drogi N. A1,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

rajono savivaldybė Prienai,

rajono savivaldybė Šalčininkai,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Trakai,

rajono savivaldybė Ukmergė,

rajono savivaldybė Vilnius,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Elektrėnai.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków i część gminy Zabłudów (północno-wschodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra w powiecie sokólskim,

gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim,

gminy Narew, Narewka i Białowieża w powiecie hajnowskim.

CZĘŚĆ III

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Põltsamaa,

linn Võhma,

linn Jõgeva,

linn Elva,

maakond Järvamaa,

maakond Valgamaa,

część valdu Suure-Jaani położona na wschód od drogi 49,

część valdu Viiratsi położona na wschód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

część valdu Tamsalu położona na południowy zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

vald Rakke,

vald Väike-Maarja,

vald Jõgeva,

vald Kolga-Jaani,

vald Kõo,

vald Saarepeedi,

vald Paistu,

vald Pajusi,

vald Tarvastu,

vald Torma,

vald Antsla,

vald Konguta,

vald Laeva,

vald Mõniste,

vald Nõo,

vald Põltsamaa,

vald Puhja,

vald Puurmani,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Rõuge,

vald Sõmerpalu,

vald Tähtvere,

vald Ülenurme,

vald Urvaste,

vald Varstu.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Aglonas,

novads Beverīinas,

novads Burtnieku,

novads Ciblas,

novads Dagdas,

novads Daugavpils,

novads Kārsavas,

novads Krāslavas,

novads Ludzas,

novads Naukšēnu,

novads Preiļu,

novads Rēzeknes,

novads Riebiņu,

novads Rūjienas,

novads Strenču,

novads Valkas,

novads Vārkavas,

novads Viļānu,

novads Zilupes,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – część seniūnija Svėdasai położona na północ od drogi nr 118,

w rajono savivaldybė Kupiškis – seniūnija Šimonys i Skapiškis,

rajono savivaldybė Ignalina,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnija Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos oraz, w seniūnija Žeimiai – kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

miesto savivaldybė Jonava,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnija Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

w rajono savivaldybė Kaišiadorys – seniūnija Palomenės, Pravieniškių oraz część seniūnija Rumšiškių położona na północ od drogi N. A1,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Pelėdnagių,

rajono savivaldybė Moletai,

rajono savivaldybė Rokiškis,

rajono savivaldybė Švencionys,

rajono savivaldybė Utena,

rajono savivaldybė Zarasai,

savivaldybe Visaginas.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Gródek i Michałowo w powiecie białostockim,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

 

wszystkie regiony Sardynii.”


Top