Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0972

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/972 z dnia 22 June 2015 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/972/oj

23.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/51


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/972

z dnia 22 June 2015 r.

w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) (1), w szczególności jej art. 5,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/778.

(2)

Zgodnie z zaleceniem dowódcy operacji należy rozpocząć operację EUNAVFOR MED w dniu 22 czerwca 2015 r.

(3)

Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie ma ona do niej zastosowania oraz nie uczestniczy w finansowaniu przedmiotowej operacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się plan operacji i zasady zaangażowania dotyczące operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (zwanej dalej „EUNAVFOR MED”).

Artykuł 2

1.   EUNAVFOR MED zostaje rozpoczęta w dniu 22 czerwca 2015 r.

2.   Zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2015/778 Rada ocenia, czy spełnione zostały warunki wyjścia poza pierwszą fazę operacji, uwzględniając mające zastosowanie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgodę zainteresowanych państw nadbrzeżnych. Z zastrzeżeniem takiej oceny dokonanej przez Radę oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/778 Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony do podjęcia decyzji o przechodzeniu do kolejnych faz operacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 122 z 19.5.2015, s. 31.


Top