Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0908(01)

Decyzja Rady z dnia 4 września 2015 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

OJ C 295, 8.9.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/2


DECYZJA RADY

z dnia 4 września 2015 r.

dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/C 295/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.

W dniu 25 czerwca 2015 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (1).

2.

W dniu 26 czerwca 2015 r. Komisja przedstawiła list nr 1 w sprawie poprawek do projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (2).

3.

Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego – po stronie dochodów – z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (3) oraz – po stronie wydatków – z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zostało przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(4)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.


Top