EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/509 z dnia 18 lutego 2015 r. uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (EBC/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/1


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/509

z dnia 18 lutego 2015 r.

uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (EBC/2015/9)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie jasności i spójności prawa oraz w celu uproszczenia zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń obowiązki zawarte w decyzji EBC/2013/6 (1) i w decyzji EBC/2013/35 (2) oraz w art. 1 decyzji EBC/2014/23 (3) zostały włączone do treści wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (4), które są podstawowym aktem prawnym dotyczącym instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu.

(2)

W interesie jasności i spójności prawa oraz w celu uproszczenia zasad prawnych Eurosystemu postanowienia art. 3 decyzji EBC/2014/23 zostały włączone do treści wytycznych EBC/2012/27 (5), a postanowienia art. 4 decyzji EBC/2014/23 zostały włączone do treści wytycznych EBC/2014/9 (6).

(3)

Należy zatem uchylić decyzje EBC/2013/6 i EBC/2013/35 oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Utrata mocy obowiązującej przez decyzje EBC/2013/6 i EBC/2013/35 oraz art. 1 decyzji EBC/2014/23

1.   Tracą moc decyzje EBC/2013/6 i EBC/2013/35.

2.   W decyzji EBC/2014/23 uchyla się art. 1.

3.   Odesłania do decyzji, które utraciły moc, oraz do uchylonego artykułu, wskazanych w ust. 1 i 2, należy rozumieć jako odesłania do wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

Artykuł 2

Uchylenie art. 3 i 4 decyzji EBC/2014/23

1.   W decyzji EBC/2014/23 uchyla się art. 3 i 4.

2.   Odesłania do uchylonego art. 3 decyzji EBC/2014/23 należy rozumieć jako odesłania do art. 12 ust. 5 załącznika II do wytycznych EBC/2012/27.

3.   Odesłania do uchylonego art. 4 decyzji EBC/2014/23 należy rozumieć jako odesłania do art. 5 ust. 2 i 3 wytycznych EBC/2014/9.

Artykuł 3

Wejście w życie

1.   Artykuł 1 niniejszej decyzji wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

2.   Artykuł 2 niniejszej decyzji wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 lutego 2015 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2013/6 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo (Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 22).

(2)  Decyzja EBC/2013/35 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 301 z 12.11.2013, s. 6).

(3)  Decyzja EBC/2014/23 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 115).

(4)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).

(6)  Wytyczne EBC/2014/9 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 56).


Top