EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1329

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

OJ L 359, 16.12.2014, p. 30–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/oj

16.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1329/2014

z dnia 9 grudnia 2014 r.

ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (1), w szczególności jego art. 46 ust. 3 lit. b), art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 2, art. 61 ust. 2, art. 65 ust. 2 oraz art. 67 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie rozporządzenia (UE) nr 650/2012, należy ustanowić szereg formularzy.

(2)

Zgodnie z Protokołem nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wspomniane państwa członkowskie nie uczestniczyły w przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 650/2012. Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. dziedziczenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Formularz, który ma być stosowany w przypadku zaświadczenia dotyczącego orzeczenia w sprawach spadkowych, o którym mowa w art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 1 jako formularz I.

2.   Formularz, który ma być stosowany w przypadku zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego w sprawach spadkowych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 2 jako formularz II.

3.   Formularz, który ma być stosowany w przypadku zaświadczenia dotyczącego ugody sądowej w sprawach spadkowych, o którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 3 jako formularz III.

4.   Formularz, który ma być stosowany w przypadku wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 4 jako formularz IV.

5.   Formularz, który ma być stosowany w przypadku europejskiego poświadczenia spadkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 5 jako formularz V.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 17 sierpnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 107.


ZAŁĄCZNIK 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK 3

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK 5

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top