EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1300R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r.)

C/2022/5620

Dz.U. L 204 z 4.8.2022, p. 28–31 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/corrigendum/2022-08-04/oj

4.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/28


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r. )

1.

Strona 119, pkt 2.3 definicja „Trasa pozbawiona schodów” w załączniku:

zamiast:

„Trasa pozbawiona schodów stanowi kategorię trasy pozbawionej przeszkód, która spełnia potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Należy unikać zmian poziomu lub, gdy nie da się ich uniknąć, łączyć poziomy za pomocą podjazdów lub podnośników.”,

powinno być:

„Trasa pozbawiona schodów stanowi kategorię trasy pozbawionej przeszkód, która spełnia potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Należy unikać zmian poziomu lub, gdy nie da się ich uniknąć, łączyć poziomy za pomocą podjazdów lub dźwigów.”.

2.

Strona 122, pkt 4.2.1 ppkt 2 tabela 3 wiersz drugi „Trasa pozbawiona przeszkód” kolumna druga pozycja piąta w załączniku:

zamiast:

„Rodzaj podnośnika”,

powinno być:

„Rodzaj dźwigu”.

3.

Strona 124, pkt 4.2.1.2 ppkt 3 w załączniku:

zamiast:

„3)

Posadzki tras pozbawionych przeszkód i podłoże muszą mieć słabe właściwości odblaskowe.”,

powinno być:

„3)

Posadzki tras pozbawionych przeszkód i podłoże muszą mieć niski połysk.”.

4.

Strona 124, pkt 4.2.1.2.2 ppkt 2 w załączniku:

zamiast:

„2)

Klatki schodowe na trasach pozbawionych przeszkód muszą mieć minimalną szerokość 160 cm mierzoną między poręczami. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień muszą być oznaczone kontrastującą taśmą oraz przynajmniej dotykowe oznaczenia ostrzegawcze na powierzchni muszą być umieszczone przed pierwszym stopniem w dół.”,

powinno być:

„2)

Klatki schodowe na trasach pozbawionych przeszkód muszą mieć minimalną szerokość 160 cm mierzoną między poręczami. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień muszą być oznaczone kontrastującym pasem oraz przynajmniej dotykowe oznaczenia ostrzegawcze na powierzchni muszą być umieszczone przed pierwszym stopniem w dół.”.

5.

Strona 124, pkt 4.2.1.2.2 ppkt 3 w załączniku:

zamiast:

„3)

Tam gdzie nie zapewniono podnośników, należy zainstalować podjazdy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, które nie mogą korzystać ze schodów. Podjazdy te muszą mieć umiarkowane nachylenie. Ostre nachylenie jest dozwolone wyłącznie dla krótkich odległości.”,

powinno być:

„3)

Tam gdzie nie zapewniono dźwigów, należy zainstalować podjazdy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, które nie mogą korzystać ze schodów. Podjazdy te muszą mieć umiarkowane nachylenie. Ostre nachylenie jest dozwolone wyłącznie dla krótkich odległości.”.

6.

Strona 124, pkt 4.2.1.2.2 ppkt 5 w załączniku:

zamiast:

„5)

Podnośniki zapewnia się tam, gdzie nie udostępniono podjazdów; muszą być one co najmniej typu 2, zgodnie ze specyfikacjami, o których mowa w dodatku A, indeks 1. Podnośniki typu 1 są dozwolone jedynie w przypadku stacji, które są odnawiane lub modernizowane.”,

powinno być:

„5)

Dźwigi zapewnia się tam, gdzie nie udostępniono podjazdów; muszą być one co najmniej typu 2, zgodnie ze specyfikacjami, o których mowa w dodatku A, indeks 1. Dźwigi typu 1 są dozwolone jedynie w przypadku stacji, które są odnawiane lub modernizowane.”.

7.

Strona 125, pkt 4.2.1.8 ppkt 5 w załączniku:

zamiast:

„5)

Tam, gdzie zamontowano automaty do kontroli biletów, przynajmniej jeden taki automat musi być wyposażony w swobodne przejście o szerokości minimalnej 90 cm i musi przepuszczać wózki inwalidzkie z użytkownikiem, o długości do 1 250 mm. W przypadku modernizacji lub odnowienia, dopuszczalna jest szerokość 80 cm.”,

powinno być:

„5)

Tam, gdzie zamontowano urządzenia do kontroli biletów, przynajmniej jedno takie urządzenie musi mieć swobodne przejście o szerokości minimalnej 90 cm i musi się w nim zmieścić wózek inwalidzki z użytkownikiem, o długości do 1 250 mm. W przypadku modernizacji lub odnowienia, dopuszczalna jest szerokość 80 cm.”.

8.

Strona 126, pkt 4.2.1.10 ppkt 7 tiret drugie w załączniku:

zamiast:

„–

na podnośnikach zgodnie ze specyfikacją wzmiankowaną w dodatku A, indeks 1.”,

powinno być:

„–

na dźwigach zgodnie ze specyfikacją wzmiankowaną w dodatku A, indeks 1.”.

9.

Strona 126, pkt 4.2.1.10 ppkt 9 akapit drugi w załączniku:

zamiast:

„Symbole mogą być łączone z innymi symbolami (np. podnośnik, toaleta itd.).”,

powinno być:

„Symbole mogą być łączone z innymi symbolami (np. dźwig, toaleta itd.).”.

10.

Strona 126, pkt 4.2.1.11 ppkt 1 w załączniku:

zamiast:

„1)

Informacje mówione muszą posiadać we wszystkich strefach wartość STI-PA przynajmniej 0,45; zgodnie ze specyfikacją wzmiankowaną w dodatku A, indeks 5.”,

powinno być:

„1)

Informacje mówione muszą posiadać wartość STI-PA przynajmniej 0,45 zgodnie ze specyfikacją wzmiankowaną w dodatku A, indeks 5.”.

11.

Strona 128, pkt 4.2.1.15 ppkt 3 tiret trzecie w załączniku:

zamiast:

„–

być nadzorowane lub, na podstawie przepisów krajowych, musi być zapewnione wyposażenie umożliwiające bezpieczne przejście osobom niewidomym lub niedowidzącym, lub jednopoziomowe przejście przez tory musi funkcjonować w celu bezpiecznego przechodzenia osób niedowidzących.”,

powinno być:

„–

być strzeżone lub, na podstawie przepisów krajowych, musi być zapewnione wyposażenie umożliwiające bezpieczne przejście osobom niewidomym lub niedowidzącym, lub jednopoziomowe przejście przez tory musi być obsługiwane w celu bezpiecznego przechodzenia osób niedowidzących.”.

12.

Strona 134, pkt 4.2.2.7.4 ppkt 5 w załączniku:

zamiast:

„5)

Informacje mówione muszą posiadać we wszystkich strefach wartość STI-PA przynajmniej 0,45; zgodnie ze specyfikacją wzmiankowaną w dodatku A, indeks 5. System rozgłoszeniowy musi spełniać to wymaganie w każdym miejscu do siedzenia oraz w każdym miejscu na wózek.”,

powinno być:

„5)

Informacje mówione muszą posiadać wartość STI-PA przynajmniej 0,45; zgodnie ze specyfikacją wzmiankowaną w dodatku A, indeks 5. System rozgłoszeniowy musi spełniać to wymaganie w każdym miejscu do siedzenia oraz w każdym miejscu na wózek.”.

13.

Strona 155, pkt 7.2.2 akapit drugi tiret pierwsze w załączniku:

zamiast:

„–

W przypadku trasy pozbawionej przeszkód utworzonej z istniejących kładek dla pieszych, schodów i przejść podziemnych, w tym drzwi, podnośników i urządzeń do kontroli biletów, zgodność z wymaganiami dotyczącymi wymiarów powyższych elementów w zakresie ich szerokości nie jest obowiązkowa.”,

powinno być:

„–

W przypadku trasy pozbawionej przeszkód utworzonej z istniejących kładek dla pieszych, schodów i przejść podziemnych, w tym drzwi, dźwigów i urządzeń do kontroli biletów, zgodność z wymaganiami dotyczącymi wymiarów powyższych elementów w zakresie ich szerokości nie jest obowiązkowa.”.

14.

Strona 155, pkt 7.2.2 akapit drugi tiret drugie w załączniku:

zamiast:

„–

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi minimalnej szerokości peronu nie jest wymagana dla istniejących stacji, jeśli przyczyną braku zgodności jest obecność na określonych peronach przeszkód (np. słupów konstrukcji, klatek schodowych, podnośników itp.) lub istniejące tory, które zasadniczo nie mogą być przesunięte.”,

powinno być:

„–

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi minimalnej szerokości peronu nie jest wymagana dla istniejących stacji, jeśli przyczyną braku zgodności jest obecność na peronach określonych przeszkód (np. słupów konstrukcji, klatek schodowych, dźwigów itp.) lub istniejące tory, które zasadniczo nie mogą być przesunięte.”.

15.

Strona 160, dodatek A tabela pkt 1 kolumna druga pozycja pierwsza w załączniku:

zamiast:

„Wymiary podnośników”,

powinno być:

„Wymiary dźwigów”.

16.

Strona 161, dodatek B zdanie pierwsze i drugie w załączniku:

zamiast:

„W ramach takiej odnowy lub modernizacji istniejące stacje przyjmujące nie więcej niż 1 000 pasażerów dziennie (suma pasażerów wsiadających i wysiadających, uśredniana dla okresu 12 miesięcy) nie muszą zostać wyposażone w podnośniki lub podjazdy, które w normalnej sytuacji byłyby wymagane w celu osiągnięcia trasy pozbawionej schodów, jeśli na tej samej trasie, w odległości nieprzekraczającej 50 km, znajduje się inna stacja, posiadająca w pełni zgodną z wymaganiami trasę pozbawioną przeszkód. W takiej sytuacji projekty nowych stacji muszą uwzględniać możliwość zainstalowania podnośnika lub podjazdów w przyszłości, tak by stacja mogła być dostępna dla wszystkich osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.”,

powinno być:

„W ramach takiej odnowy lub modernizacji istniejące stacje przyjmujące nie więcej niż 1 000 pasażerów dziennie (suma pasażerów wsiadających i wysiadających, uśredniana dla okresu 12 miesięcy) nie muszą zostać wyposażone w dźwigi lub podjazdy, które w normalnej sytuacji byłyby wymagane w celu osiągnięcia trasy pozbawionej schodów, jeśli na tej samej trasie, w odległości nieprzekraczającej 50 km, znajduje się inna stacja, posiadająca w pełni zgodną z wymaganiami trasę pozbawioną przeszkód. W takiej sytuacji projekty stacji muszą uwzględniać możliwość zainstalowania dźwigu lub podjazdów w przyszłości, tak by stacja mogła być dostępna dla wszystkich osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.”.


Top