Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1299R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)

OJ L 228, 2.9.2015, p. 15–23 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1299/corrigendum/2015-09-02/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/15


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r. )

1.

Strona 3, art. 2 ust. 6:

zamiast:

„6.   Skrajnia metryczna jest wyłączona z zakresu technicznego niniejszych TSI.”,

powinno być:

„6.   Metrowa szerokość toru jest wyłączona z zakresu technicznego niniejszych TSI.”.

2.

Strona 10, załącznik, spis treści, pozycja „Dodatek C”:

zamiast:

„Dodatek C — Charakterystyki techniczne projektu toru oraz projektu rozjazdów i skrzyżowań”,

powinno być:

„Dodatek C — Charakterystyki techniczne konstrukcji toru oraz konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań”.

3.

Strona 10, załącznik, spis treści, pozycja „Dodatek D”:

zamiast:

„Dodatek D — Warunki eksploatacji projektu toru oraz projektu rozjazdów i skrzyżowań”,

powinno być:

„Dodatek D — Warunki eksploatacji konstrukcji toru oraz konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań”.

4.

Strona 16, załącznik, pkt 4.2.1. Kategorie linii według TSI, ppkt 4 tiret pierwsze:

zamiast:

„—

szerokość toru,”,

powinno być:

„—

skrajnia,”.

5.

Strona 16, załącznik, pkt 4.2.1. Kategorie linii według TSI, ppkt 4 akapit drugi zdanie pierwsze:

zamiast:

„Kolumny dotyczące »szerokości toru« i »nacisku osi« są traktowane jako minimalne wymagania, gdyż służą bezpośredniej kontroli pociągów, które mogą kursować.”,

powinno być:

„Kolumny dotyczące »skrajni« i »nacisku osi« są traktowane jako minimalne wymagania, gdyż służą bezpośredniej kontroli pociągów, które mogą kursować.”.

6.

Strona 16 i 17, załącznik, pkt 4.2.1. Kategorie linii według TSI, ppkt 7, tabela 2, druga kolumna, pierwszy wiersz (nagłówek):

zamiast:

„Szerokość toru”,

powinno być:

„Skrajnia”.

7.

Strona 17, załącznik, pkt 4.2.1. Kategorie linii według TSI, ppkt 7, tabela 3, druga kolumna, pierwszy wiersz:

zamiast:

„Szerokość toru”,

powinno być:

„Skrajnia”.

8.

Strona 21, załącznik, pkt 4.2.3.2. Odległość między osiami torów, ppkt 3:

zamiast:

„3)

Odległość między osiami torów musi co najmniej spełniać wymogi w odniesieniu do granicy odległości instalacji między osiami torów określonej zgodnie z sekcją 9 normy EN 15273-3:2013.”,

powinno być:

„3)

Odległość między osiami torów musi co najmniej spełniać wymogi w odniesieniu do granicznej odległości zabudowy między osiami torów określonej zgodnie z sekcją 9 normy EN 15273-3:2013.”.

9.

Strona 23, załącznik, pkt 4.2.4.2. Przechyłka, ppkt 3:

zamiast:

„3)

Na nowych liniach, na których odbywa się ruch mieszany lub towarowy, na łukach o promieniu mniejszym niż 305 m i przejściu przechyłki głębszym niż 1 mm/m, przechyłkę ogranicza się do wartości określonej następującym wzorem:”,

powinno być:

„3)

Na nowych liniach, na których odbywa się ruch mieszany lub towarowy, na łukach o promieniu mniejszym niż 305 m i rampie przechyłkowej nachylonej bardziej niż 1 mm/m, przechyłkę ogranicza się do wartości określonej następującym wzorem:”.

10.

Strona 34, załącznik, pkt 4.2.9.3. Odległość peron-oś toru, ppkt 1:

zamiast:

„1)

Odległość między osiami torów i krawędzią peronu równoległa do powierzchni tocznej (bq), jak określono w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013, określana jest na podstawie instalacyjnej szerokości skrajni (bqlim). Instalacyjną szerokość skrajni oblicza się na podstawie skrajni G1.”,

powinno być:

„1)

Odległość między osiami torów i krawędzią peronu równoległa do powierzchni tocznej (bq), jak określono w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013, określana jest na podstawie granicznej skrajni zabudowy (bqlim). Graniczną skrajnię zabudowy oblicza się na podstawie skrajni G1.”.

11.

Strona 37, załącznik, pkt 4.3.1. Interfejsy z podsystemem „Tabor”, tabela 15, pierwsza kolumna, trzeci wiersz:

zamiast:

„Szerokość toru”,

powinno być:

„Skrajnia”.

12.

Strona 37, załącznik, pkt 4.3.1. Interfejsy z podsystemem „Tabor”, tabela 15, druga kolumna, trzeci wiersz:

zamiast:

„4.2.3.1.

Minimalna skrajnia budowli”,

powinno być:

„4.2.3.1.

Skrajnia budowli”.

13.

Strona 38, załącznik, pkt 4.3.1. Interfejsy z podsystemem „Tabor”, tabela 16, pierwsza kolumna, trzeci wiersz:

zamiast:

„Szerokość toru”,

powinno być:

„Skrajnia”.

14.

Strona 38, załącznik, pkt 4.3.1. Interfejsy z podsystemem „Tabor”, tabela 16, druga kolumna, trzeci wiersz:

zamiast:

„4.2.3.1.

Minimalna skrajnia budowli”,

powinno być:

„4.2.3.1.

Skrajnia budowli”.

15.

Strona 39, załącznik, pkt 4.3.2. Interfejsy z podsystemem „Energia”, tabela 17, pierwsza kolumna, drugi wiersz:

zamiast:

„Szerokość toru”,

powinno być:

„Skrajnia”.

16.

Strona 39, załącznik, pkt 4.3.2. Interfejsy z podsystemem „Energia”, tabela 17, druga kolumna, drugi wiersz:

zamiast:

„4.2.3.1.

Minimalna skrajnia budowli”,

powinno być:

„4.2.3.1.

Skrajnia budowli”.

17.

Strona 39, załącznik, pkt 4.3.3. Interfejsy z podsystemem „Sterowanie”, tabela 18, druga kolumna, drugi wiersz:

zamiast:

„4.2.3.1.

Minimalna skrajnia budowli”,

powinno być:

„4.2.3.1.

Skrajnia budowli”.

18.

Strona 45, załącznik, pkt 6.2.4.1. Ocena skrajni budowli, ppkt 2 lit. d):

zamiast:

„d)

każde inne miejsce, w którym odległość do zaprojektowanej instalacyjnej szerokości skrajni jest mniejsza niż 100 mm lub odległość do nominalnej instalacyjnej szerokości skrajni lub jednolitej skrajni jest mniejsza niż 50 mm.”,

powinno być:

„d)

każde inne miejsce, w którym odległość do zaprojektowanej granicznej skrajni zabudowy jest mniejsza niż 100 mm lub odległość do nominalnej granicznej skrajni zabudowy lub jednolitej skrajni jest mniejsza niż 50 mm.”.

19.

Strona 45, załącznik, pkt 6.2.4.1. Ocena skrajni budowli, ppkt 3:

zamiast:

„3)

Po montażu przed oddaniem do eksploatacji należy sprawdzić prześwity w miejscach, gdzie odległość do zaprojektowanej instalacyjnej szerokości skrajni jest mniejsza niż 100 mm lub odległość do nominalnej instalacyjnej szerokości skrajni lub jednolitej skrajni jest mniejsza niż 50 mm.”,

powinno być:

„3)

Po montażu przed oddaniem do eksploatacji należy sprawdzić prześwity w miejscach, gdzie odległość do zaprojektowanej granicznej skrajni zabudowy jest mniejsza niż 100 mm lub odległość do nominalnej granicznej skrajni zabudowy lub jednolitej skrajni jest mniejsza niż 50 mm.”.

20.

Strona 46, załącznik, pkt 6.2.4.2. Ocena odległości między osiami torów, ppkt 1 zdanie ostatnie:

zamiast:

„Granicę odległości instalacji między osiami torów należy sprawdzić z promieniem i odpowiednią przechyłką.”,

powinno być:

„Graniczną odległość zabudowy między osiami torów należy sprawdzić z promieniem i odpowiednią przechyłką.”.

21.

Strona 46, załącznik, pkt 6.2.4.2. Ocena odległości między osiami torów, ppkt 2:

zamiast:

„2)

Po montażu przed oddaniem do eksploatacji należy sprawdzić odległość między osiami torów w krytycznych miejscach, gdzie odległość do granicy odległości instalacji między osiami torów określonej zgodnie z rozdziałem 9 normy EN 15273-3:2013 jest mniejsza niż 50 mm.”,

powinno być:

„2)

Po montażu przed oddaniem do eksploatacji należy sprawdzić odległość między osiami torów w krytycznych miejscach, gdzie różnica względem granicznej odległości zabudowy między osiami torów określonej zgodnie z rozdziałem 9 normy EN 15273-3:2013 jest mniejsza niż 50 mm.”.

22.

Strona 46, załącznik, pkt 6.2.4.2. Ocena odległości między osiami torów, ppkt 3 zdanie ostatnie:

zamiast:

„Granicę odległości instalacji między osiami torów należy sprawdzić z promieniem i odpowiednią przechyłką.”,

powinno być:

„Graniczną odległość zabudowy między osiami torów należy sprawdzić z promieniem i odpowiednią przechyłką.”.

23.

Strona 46, załącznik, pkt 6.2.4.2. Ocena odległości między osiami torów, ppkt 4:

zamiast:

„4)

Zamiast ppkt 2 w przypadku szerokości toru 1 520 mm po montażu przed oddaniem do eksploatacji, należy sprawdzić odległość między osiami torów w krytycznych miejscach, gdzie odległość do granicy odległości instalacji między osiami torów jest mniejsza niż 50 mm.”,

powinno być:

„4)

Zamiast ppkt 2 w przypadku szerokości toru 1 520 mm po montażu przed oddaniem do eksploatacji, należy sprawdzić odległość między osiami torów w krytycznych miejscach, gdzie różnica względem granicznej odległości zabudowy między osiami torów jest mniejsza niż 50 mm.”.

24.

Strona 51, załącznik, pkt 7.3.1. Modernizacja linii, ppkt 2:

zamiast:

„2)

Podsystem »Infrastruktura« linii uznaje się za zmodernizowany w kontekście niniejszych TSI, kiedy co najmniej parametry eksploatacyjne: nacisk osi lub szerokość toru, określone w pkt 4.2.1, zostały zmienione w celu spełnienia wymagań innego kodu ruchu.”,

powinno być:

„2)

Podsystem »Infrastruktura« linii uznaje się za zmodernizowany w kontekście niniejszych TSI, kiedy co najmniej parametry eksploatacyjne: nacisk osi lub skrajnia, określone w pkt 4.2.1, zostały zmienione w celu spełnienia wymagań innego kodu ruchu.”.

25.

Strona 53, załącznik, pkt 7.6. Ustalanie kompatybilności między infrastrukturą a taborem kolejowym po uzyskaniu zezwolenia dla taboru, ppkt 4:

zamiast:

„4)

Jak ustalono w pkt 4.2.1 niniejszych TSI, dopuszcza się projektowanie takich nowych i zmodernizowanych linii, które będą również dostosowane do większych szerokości toru, większych nacisków osi, większych prędkości oraz dłuższych pociągów, niż wyszczególnione.”,

powinno być:

„4)

Jak ustalono w pkt 4.2.1 niniejszych TSI, dopuszcza się projektowanie takich nowych i zmodernizowanych linii, które będą również dostosowane do większych skrajni, większych nacisków osi, większych prędkości, większej długości użytkowej peronu oraz dłuższych pociągów, niż wyszczególnione.”.

26.

Strona 55, załącznik, pkt 7.7.6.3. Odległość między osiami torów (4.2.3.2), ppkt 3:

zamiast:

„3)

Zamiast pkt 4.2.3.2 ppkt 3 w przypadku nominalnej szerokości toru wynoszącej 1 524 mm odległość między osiami torów musi co najmniej spełniać wymogi w odniesieniu do granicy odległości instalacji między osiami torów określone zgodnie z sekcją D4.4.5 załącznika D do normy EN 15273-3:2013.”,

powinno być:

„3)

Zamiast pkt 4.2.3.2 ppkt 3 w przypadku nominalnej szerokości toru wynoszącej 1 524 mm odległość między osiami torów musi co najmniej spełniać wymogi w odniesieniu do granicznej odległości zabudowy między osiami torów określone zgodnie z sekcją D4.4.5 załącznika D do normy EN 15273-3:2013.”.

27.

Strona 58, załącznik, pkt 7.7.6.11. Odległość peronu od osi toru (4.2.9.3):

zamiast:

„Zamiast pkt 4.2.9.3 ppkt 1, w przypadku nominalnej szerokości toru 1 524 mm, odległość między osią toru i krawędzią peronu, równoległą do powierzchni tocznej, ustala się na podstawie instalacyjnej szerokości skrajni i jest ona zdefiniowana w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013. Skrajnię budowli ustala się na podstawie szerokości toru FIN1. Minimalna odległość bq obliczona zgodnie z rozdziałem 13 normy EN15273-3:2013 jest dalej zwana bqlim.”,

powinno być:

„Zamiast pkt 4.2.9.3 ppkt 1, w przypadku nominalnej szerokości toru 1 524 mm, odległość między osią toru i krawędzią peronu, równoległą do powierzchni tocznej, ustala się na podstawie granicznej skrajni zabudowy i jest ona zdefiniowana w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013. Graniczną skrajnię zabudowy ustala się na podstawie skrajni FIN1. Minimalna odległość bq obliczona zgodnie z rozdziałem 13 normy EN15273-3:2013 jest dalej zwana bqlim.”.

28.

Strona 60, załącznik, pkt 7.7.12.1. Kategorie linii według TSI (4.2.1):

zamiast:

„W pkt 4.2.1 ppkt 7 tabela 2 wiersz P3 zamiast szerokości toru DE3 na zmodernizowanych lub odnowionych liniach kolejowych w Polsce dozwolona jest szerokość toru G2.”,

powinno być:

„W pkt 4.2.1 ppkt 7 tabela 2 wiersz P3 zamiast skrajni DE3 na zmodernizowanych lub odnowionych liniach kolejowych w Polsce dozwolona jest skrajnia G2.”.

29.

Strona 62, załącznik, pkt 7.7.13.1. Skrajnia budowli (4.2.3.1), ppkt 1, tabela 26, nagłówek i pierwszy wiersz:

zamiast:

„Szerokości toru dla ruchu pasażerskiego w Portugalii

Kod ruchu

Szerokość toru”

powinno być:

„Skrajnia dla ruchu pasażerskiego w Portugalii

Kod ruchu

Skrajnia”

30.

Strona 62, załącznik, pkt 7.7.13.1. Skrajnia budowli (4.2.3.1), ppkt 1, tabela 27, nagłówek i pierwszy wiersz:

zamiast:

„Szerokości toru dla ruchu towarowego w Portugalii

Kod ruchu

Szerokość toru”

powinno być:

„Skrajnia dla ruchu towarowego w Portugalii

Kod ruchu

Skrajnia”

31.

Strona 64, załącznik, pkt 7.7.13.6. Odległość peronu od osi toru (4.2.9.3), ppkt 1 i 2:

zamiast:

„1)

Zamiast pkt 4.2.9.3 ppkt 1 dla nominalnej szerokości toru wynoszącej 1 668 mm odległość między osią toru i krawędzią peronu równoległa do powierzchni tocznej (bq), jak określono w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013, określana jest na podstawie instalacyjnej szerokości skrajni (bqlim). Skrajnię budowli oblicza się na podstawie szerokości toru PTb+ określonej w sekcji D.4.3 załącznika D do normy EN 15273-3:2013.

2)

W przypadku toru trójszynowego instalacyjną szerokością skrajni jest zewnętrzna obudowa powstała w wyniku nałożenia skrajni budowli dostosowanej do szerokości toru 1 668 mm oraz skrajni budowli określonej w pkt 4.2.9.3 ppkt 1 dostosowanej do szerokości toru wynoszącej 1 435 mm.”,

powinno być:

„1)

Zamiast pkt 4.2.9.3 ppkt 1 dla nominalnej szerokości toru wynoszącej 1 668 mm odległość między osią toru i krawędzią peronu równoległa do powierzchni tocznej (bq), jak określono w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013, określana jest na podstawie granicznej skrajni zabudowy (bqlim). Graniczną skrajnię zabudowy oblicza się na podstawie skrajni PTb+ określonej w sekcji D.4.3 załącznika D do normy EN 15273-3:2013.

2)

W przypadku toru trójszynowego graniczną skrajnią zabudowy jest zewnętrzna obwiednia powstała w wyniku nałożenia skrajni budowli wyśrodkowanej na szerokości toru 1 668 mm oraz skrajni budowli określonej w pkt 4.2.9.3 ppkt 1 wyśrodkowanej na szerokości toru wynoszącej 1 435 mm.”.

32.

Strona 67, załącznik, pkt 7.7.15.7. Odległość peronu od osi toru (4.2.9.3), ppkt 1 i 2:

zamiast:

„1)

Zamiast pkt 4.2.9.3 ppkt 1 dla nominalnej szerokości toru wynoszącej 1 668 mm odległość między osiami torów i krawędzią peronu równoległa do powierzchni tocznej (bq), jak określono w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013, określana jest na podstawie instalacyjnej szerokości skrajni (bqlim). Skrajnię budowli oblicza się na podstawie skrajni górnych części GHE16 lub GEC16 określonych w sekcji D.4.11 załącznika D do normy EN 15273-3:2013.

2)

W przypadku toru trójszynowego skrajnią budowli jest zewnętrzna obudowa powstała w wyniku nałożenia skrajni budowli dostosowanej do szerokości toru 1 668 mm oraz skrajni budowli określonej w pkt 4.2.9.3 ppkt 1 dostosowanej do szerokości toru wynoszącej 1 435 mm.”,

powinno być:

„1)

Zamiast pkt 4.2.9.3 ppkt 1 dla nominalnej szerokości toru wynoszącej 1 668 mm odległość między osiami torów i krawędzią peronu równoległa do powierzchni tocznej (bq), jak określono w rozdziale 13 normy EN 15273-3:2013, określana jest na podstawie granicznej skrajni zabudowy (bqlim). Graniczną skrajnię zabudowy oblicza się na podstawie skrajni górnych części GHE16 lub GEC16 określonych w sekcji D.4.11 załącznika D do normy EN 15273-3:2013.

2)

W przypadku toru trójszynowego graniczną skrajnią zabudowy jest zewnętrzna obwiednia powstała w wyniku nałożenia granicznej skrajni zabudowy wyśrodkowanej do szerokości toru 1 668 mm oraz granicznej skrajni zabudowy określonej w pkt 4.2.9.3 ppkt 1 wyśrodkowanej do szerokości toru wynoszącej 1 435 mm.”.

33.

Strona 68, załącznik, pkt 7.7.17.1. Kategorie linii według TSI (4.2.1), ppkt 2:

zamiast:

„2)

Zamiast kolumny »szerokość toru« w tabelach 2 i 3 pkt 4.2.1 ppkt 7, dla szerokości toru wszystkich linii oprócz nowych, specjalnych linii dużej prędkości kodu ruchu P1, dopuszcza się stosowanie krajowych przepisów technicznych, jak określono w dodatku Q.”,

powinno być:

„2)

Zamiast kolumny »skrajnia« w tabelach 2 i 3 pkt 4.2.1 ppkt 7, dla skrajni wszystkich linii oprócz nowych, specjalnych linii dużej prędkości kodu ruchu P1, dopuszcza się stosowanie krajowych przepisów technicznych, jak określono w dodatku Q.”.

34.

Strona 68, załącznik, pkt 7.7.17.2. Skrajnia budowli (4.2.3.1):

zamiast:

„Zamiast pkt 4.2.3.1 dla krajowych szerokości toru wybranych zgodnie z pkt 7.7.17.1 ppkt 2, skrajnię budowli ustala się zgodnie z dodatkiem Q.”,

powinno być:

„Zamiast pkt 4.2.3.1 dla krajowych skrajni wybranych zgodnie z pkt 7.7.17.1 ppkt 2, skrajnię budowli ustala się zgodnie z dodatkiem Q.”.

35.

Strona 79, załącznik, dodatek C, tytuł:

zamiast:

„Charakterystyki techniczne projektu toru oraz projektu rozjazdów i skrzyżowań”,

powinno być:

„Charakterystyki techniczne konstrukcji toru oraz konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań”.

36.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, tytuł:

zamiast:

„Charakterystyki techniczne projektu toru”,

powinno być:

„Charakterystyki techniczne konstrukcji toru”.

37.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, wyrażenie wprowadzające:

zamiast:

„Projekt toru określony jest co najmniej przez następujące charakterystyki techniczne:”,

powinno być:

„Konstrukcja toru określona jest co najmniej przez następujące charakterystyki techniczne:”.

38.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. a) tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

„—

profile i typy

szyna ciągła spawana lub długość szyn (w przypadku łączonych odcinków toru)”,

powinno być:

„—

profile i gatunki

szyna ciągła spawana lub długość szyn (dla odcinków toru klasycznego)”.

39.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. b) tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

„—

rodzaj

sztywność podkładki”,

powinno być:

„—

typ

sztywność przekładki”.

40.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. b) tiret czwarte:

zamiast:

„—

wzdłużna wytrzymałość toru”,

powinno być:

„—

wzdłużna wytrzymałość”.

41.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. c) tiret pierwsze:

zamiast:

„—

rodzaj”,

powinno być:

„—

typ”.

42.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. c) tiret drugie podtiret pierwsze:

zamiast:

„—

beton: projektowane momenty zginające”,

powinno być:

„—

beton: projektowe momenty zginające”.

43.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. c) tiret drugie podtiret trzecie:

zamiast:

„—

stal: moment bezwładności przekroju poprzecznego szyny”,

powinno być:

„—

stal: moment bezwładności przekroju poprzecznego”.

44.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. c) tiret trzecie:

zamiast:

„—

wytrzymałość na obciążenia wzdłużne i poprzeczne: geometria i waga”,

powinno być:

„—

wytrzymałość na obciążenia wzdłużne i poprzeczne: geometria i ciężar”.

45.

Strona 79, załącznik, dodatek C.1, lit. e) i f):

zamiast:

„e)

przekroje podsypki (ława torowiska – grubość warstwy podsypki)

f)

rodzaj podsypki (klasa = ziarnistość)”,

powinno być:

„e)

przekroje podsypki (obsypanie czół podkładów – grubość warstwy podsypki)

f)

rodzaj podsypki (gatunek = uziarnienie)”.

46.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, wyrażenie wprowadzające:

zamiast:

„Projekt rozjazdów i skrzyżowań określony jest co najmniej przez następujące charakterystyki techniczne:”,

powinno być:

„Konstrukcja rozjazdów i skrzyżowań określona jest co najmniej przez następujące charakterystyki techniczne:”.

47.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. a) tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

„—

profile i typy (iglica, opornica)

szyna ciągła spawana lub długość szyn (w przypadku łączonych odcinków toru)”,

powinno być:

„—

profile i gatunki (iglica, opornica)

szyna ciągła spawana lub długość szyn (dla odcinków toru klasycznego)”.

48.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. b) tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

„—

rodzaj

sztywność podkładki”,

powinno być:

„—

typ

sztywność przekładki”.

49.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. b) tiret czwarte:

zamiast:

„—

wzdłużna wytrzymałość toru”,

powinno być:

„—

wzdłużna wytrzymałość”.

50.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. c) tiret pierwsze:

zamiast:

„—

rodzaj”,

powinno być:

„—

typ”.

51.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. c) tiret drugie podtiret trzecie:

zamiast:

„—

stal: moment bezwładności przekroju poprzecznego szyny”,

powinno być:

„—

stal: moment bezwładności przekroju poprzecznego”.

52.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. c) tiret trzecie:

zamiast:

„—

wytrzymałość na obciążenia wzdłużne i poprzeczne: geometria i waga”,

powinno być:

„—

wytrzymałość na obciążenia wzdłużne i poprzeczne: geometria i ciężar”.

53.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. e), f), g) i h):

zamiast:

„e)

przekroje podsypki (ława torowiska — grubość warstwy podsypki)

f)

rodzaj podsypki (klasa = ziarnistość)

g)

rodzaj skrzyżowania (stałe lub ruchome)

h)

rodzaj zamknięcia nastawczego (przełącznik, skrzyżowanie ruchome)”,

powinno być:

„e)

przekroje podsypki (obsypanie czół podkładów — grubość warstwy podsypki)

f)

rodzaj podsypki (gatunek = uziarnienie)

g)

rodzaj krzyżownicy (ze stałym lub ruchomym dziobem)

h)

rodzaj zamknięcia nastawczego (zespół zwrotnicy, ruchomy dziób krzyżownicy)”.

54.

Strona 80, załącznik, dodatek C.2, lit. j) tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

„—

schemat geometryczny (trójkąt rozjazdu) opisujący długość rozjazdu oraz stycznych łuków rozjazdu

podstawowe elementy geometryczne: promienie łuków rozjazdu, rodzaj napędu i zamknięcia nastawczego, skos rozjazdu”,

powinno być:

„—

schemat geometryczny (trójkąt) opisujący długość rozjazdu oraz styczne na końcu rozjazdu

podstawowe właściwości geometryczne: główne promienie w zespole zwrotnicy, zamknięć nastawczych i krzyżownicy, skos krzyżownicy”.

55.

Strona 81, załącznik, dodatek D, tytuł:

zamiast:

„Warunki eksploatacji projektu toru oraz projektu rozjazdów i skrzyżowań”,

powinno być:

„Warunki eksploatacji konstrukcji toru oraz konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań”.

56.

Strona 81, załącznik, dodatek D.1, tytuł:

zamiast:

„Warunki eksploatacji projektu toru”,

powinno być:

„Warunki eksploatacji konstrukcji toru”.

57.

Strona 81, załącznik, dodatek D.1, wyrażenie wprowadzające:

zamiast:

„Warunki eksploatacji projektu toru określane są w następujący sposób:”,

powinno być:

„Warunki eksploatacji konstrukcji toru określane są w następujący sposób:”.

58.

Strona 81, załącznik, dodatek D.2, tytuł:

zamiast:

„Warunki eksploatacji projektu rozjazdów i skrzyżowań”,

powinno być:

„Warunki eksploatacji konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań”.

59.

Strona 81, załącznik, dodatek D.2, wyrażenie wprowadzające:

zamiast:

„Warunki eksploatacji projektu rozjazdów i skrzyżowań określane są w następujący sposób:”,

powinno być:

„Warunki eksploatacji konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań określane są w następujący sposób:”.

60.

Strona 81, załącznik, dodatek D.2, lit. b) i c):

zamiast:

„b)

maksymalna prędkość na linii [km/godz.] przy jeździe na wprost i na kierunek boczny i na torze zwrotnym rozjazdów

c)

zasady dotyczące rozjazdów łukowych w oparciu o projekty podstawowe, określające krzywizny minimalne (przy jeździe na wprost i na kierunek boczny i na torze zwrotnym rozjazdów)”,

powinno być:

„b)

maksymalna prędkość na linii [km/godz.] przy jeździe na kierunek zasadniczy i na kierunek zwrotny rozjazdów

c)

zasady dotyczące rozjazdów łukowych opartych na konstrukcjach podstawowych, określające krzywizny minimalne (dla kierunku zasadniczego i kierunku zwrotnego)”.

61.

Strona 100, załącznik, dodatek Q, tabela 47, kolumna trzecia, wiersz drugi:

zamiast:

„Kategorie linii: Szerokość toru”,

powinno być:

„Kategorie linii: skrajnia”.


Top