Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1225

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1225/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

OJ L 331, 18.11.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1225/oj

18.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1225/2014

z dnia 17 listopada 2014 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Należy zmienić informacje dotyczące jednej z osób wymienionych w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany przedstawione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2014 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący poniższej osoby zamieszczony w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 zastępuje się wpisem w brzmieniu:

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

 

„Władimir Wolfowicz ŻYRINOWSKI

Владимир Вольфович Жириновский

Urodzony 25 kwietnia 1946 r. w Ałmaty (dawniej także: Ałma-Ata) w Kazachstanie

Członek Rady Dumy Państwowej, przywódca Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Aktywnie wspierał wykorzystanie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Aktywnie nawoływał do podziału Ukrainy. Z ramienia LDPR, której przewodniczy, podpisał porozumienie z tzw. »Doniecką Republiką Ludową«.

12.9.2014”


Top