EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0939

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 939/2014 z dnia 2 września 2014 r. ustanawiające zaświadczenia, o których mowa w art. 5 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych

OJ L 263, 3.9.2014, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/939/oj

3.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 939/2014

z dnia 2 września 2014 r.

ustanawiające zaświadczenia, o których mowa w art. 5 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla prawidłowego stosowania rozporządzenia (UE) nr 606/2013 należy ustanowić dwa zaświadczenia.

(2)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 606/2013, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(3)

Dania nie jest związana rozporządzeniem (UE) nr 606/2013 ani niniejszym rozporządzeniem.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wzajemnego Uznawania Środków Ochrony w Sprawach Cywilnych ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 606/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Formularz, który należy stosować przy składaniu wniosku o zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 606/2013, określony zostaje w załączniku I jako formularz I.

2.   Formularz, który należy stosować przy składaniu wniosku o zaświadczenie, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 606/2013, określony zostaje w załączniku II jako formularz II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 4.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image


Top