Help Print this page 

Document 32014R0939

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 939/2014 z dnia 2 września 2014 r. ustanawiające zaświadczenia, o których mowa w art. 5 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych
  • In force
OJ L 263, 3.9.2014, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/939/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 939/2014

z dnia 2 września 2014 r.

ustanawiające zaświadczenia, o których mowa w art. 5 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla prawidłowego stosowania rozporządzenia (UE) nr 606/2013 należy ustanowić dwa zaświadczenia.

(2)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 606/2013, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(3)

Dania nie jest związana rozporządzeniem (UE) nr 606/2013 ani niniejszym rozporządzeniem.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wzajemnego Uznawania Środków Ochrony w Sprawach Cywilnych ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 606/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Formularz, który należy stosować przy składaniu wniosku o zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 606/2013, określony zostaje w załączniku I jako formularz I.

2.   Formularz, który należy stosować przy składaniu wniosku o zaświadczenie, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 606/2013, określony zostaje w załączniku II jako formularz II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 4.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image


Top