Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 518/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012, (UE) nr 874/2012, (UE) nr 665/2013, (UE) nr 811/2013 i (UE) nr 812/2013 w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 518/2014

z dnia 5 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012, (UE) nr 874/2012, (UE) nr 665/2013, (UE) nr 811/2013 i (UE) nr 812/2013 w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 7 i 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do określenia szczegółowych wymogów dotyczących etykietowania produktów związanych z energią za pomocą aktów delegowanych zawierających środki zapewniające, aby potencjalni użytkownicy końcowi mieli dostęp do informacji określonych na etykiecie i w karcie produktu w przypadku sprzedaży na odległość, w tym przez zamówienie pocztowe, katalog, telemarketing lub przez internet.

(2)

Obecnie wymaga się, aby w przypadku sprzedaży na odległość informacje na etykiecie były podawane w określonej kolejności. Nie ma jednak wymogu prezentowania samej etykiety lub karty produktu. Ma to wpływ na zdolność użytkowników końcowych do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących zakupów w przypadku sprzedaży na odległość, ponieważ nie mogą się oni kierować kolorową skalą na etykiecie, nie są poinformowani, która klasa efektywności energetycznej jest najwyższa dla danej grupy produktów i nie mają dostępu do dodatkowych informacji znajdujących się w karcie produktu.

(3)

Sprzedaż na odległość przez internet stanowi coraz większą część sprzedaży produktów związanych z energią. W przypadku sprzedaży przez internet możliwe jest wyświetlanie etykiety i karty produktu bez dodatkowego obciążenia administracyjnego. Dlatego dystrybutorzy powinni wyświetlać etykietę i kartę produktu podczas sprzedaży przez internet.

(4)

Aby etykieta i karta produktu mogły być wyświetlane w internecie, dostawcy powinni zapewnić dystrybutorom, dla każdego modelu produktu związanego z energią, elektroniczną wersję etykiety i karty, np. poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej, z której dystrybutorzy mogą je pobrać.

(5)

Aby umożliwić wdrożenie wymogów niniejszego rozporządzenia w ramach zwykłego cyklu koniunkturalnego dostawcy powinni mieć obowiązek udostępniania etykiety i karty w formie elektronicznej tylko dla nowych modeli, w tym aktualizacji istniejących modeli, co w praktyce oznacza modele z nowym identyfikatorem modelu. W odniesieniu do istniejących modeli udostępnienie elektronicznej etykiety i karty powinno być dobrowolne.

(6)

Ponieważ wyświetlenie etykiety i karty obok produktu może wymagać wykorzystania większej przestrzeni na ekranie, należy umożliwić wyświetlanie ich poprzez wyświetlacz wbudowany.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia delegowane Komisji: (UE) nr 1059/2010 (2); (UE) nr 1060/2010 (3); (UE) nr 1061/2010 (4); (UE) nr 1062/2010 (5); nr (UE) 626/2011 (6); (UE) nr 392/2012 (7); (UE) nr 874/2012 (8); (UE) nr 665/2013 (9), nr (UE) 811/2013 (10) i nr (UE) 812/2013 (11),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1059/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 1059/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych;”;

b)

dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku II. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 lit. f) i g), zastosowanie mają przepisy załącznika VIII;”;

3)

dodaje się nowy załącznik VIII zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1060/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 1060/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku II. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych;”;

b)

dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku III. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem V. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 lit. f) i g), zastosowanie mają przepisy załącznika X;”;

3)

dodaje się nowy załącznik X zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1061/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 1061/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu pralki dla gospodarstw domowych wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli pralek dla gospodarstw domowych;”;

b)

dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu pralki dla gospodarstw domowych wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku II. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli pralek dla gospodarstw domowych”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

pralki dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 lit. f) i g), zastosowanie mają przepisy załącznika VIII;”;

3)

dodaje się nowy załącznik VIII zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1062/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 1062/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu telewizora wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku V. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli telewizorów;”;

b)

w ust. 1 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu telewizora wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku III. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli telewizorów.”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

telewizory oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 ust. 1. lit. f) i g), zastosowanie mają przepisy załącznika IX;”;

3)

dodaje się nowy załącznik IX zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 626/2011

W rozporządzeniu (UE) nr 626/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się lit. h) w brzmieniu:

„h)

dystrybutorom każdego modelu klimatyzatora wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku III, z zastosowaniem klas efektywności energetycznej określonych w załączniku II. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli klimatyzatorów;”;

b)

w ust. 1 dodaje się lit. i) w brzmieniu:

„i)

dystrybutorom każdego modelu klimatyzatora wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku IV. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli klimatyzatorów.”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

klimatyzatory oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikami V i VI. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) i i), zastosowanie mają przepisy załącznika IX;”;

3)

dodaje się nowy załącznik IX zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 392/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 392/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych;”;

b)

dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku II. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych.”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 lit. f) i g), zastosowanie mają przepisy załącznika VIII;”;

3)

dodaje się nowy załącznik VIII zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 874/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 874/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu lampy wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1 załącznika I. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli lamp;”;

b)

w ust. 2 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

dystrybutorom każdego modelu oprawy oświetleniowej wprowadzonej do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2 załącznika I. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli opraw oświetleniowych.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

każdy model oferowany na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej ostatecznemu właścicielowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, był wprowadzany do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f), zastosowanie mają przepisy załącznika VIII;”;

b)

w ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)

do każdego modelu oferowanego na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przez internet, dla którego udostępniono etykietę elektroniczną zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e), dołączono etykietę zgodnie z załącznikiem VIII.”;

3)

dodaje się nowy załącznik VIII zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 665/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 665/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu odkurzacza wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku II. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli odkurzaczy;”;

b)

w ust. 1 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu odkurzacza wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. z nowym identyfikatorem modelu udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku III. Może ona również być udostępniona dystrybutorom innych modeli odkurzaczy.”;

2)

w art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

odkurzacze oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia. Jednak jeżeli oferta przedstawiana jest przez internet i udostępniono etykietę elektroniczną i elektroniczną kartę produktu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f) i g), zastosowanie mają przepisy załącznika VIII;”;

3)

dodaje się nowy załącznik VIII zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 811/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 811/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu ogrzewacza pomieszczeń udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.1 załącznika III, zgodną z klasyfikacją sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń określoną w pkt 1 załącznika II;”;

b)

w ust. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu ogrzewacza pomieszczeń udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 1 załącznika IV, natomiast w odniesieniu do modeli ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła elektroniczną kartę produktu udostępniono dystrybutorom przynajmniej dla źródła ciepła.”;

c)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 26 września 2019 r. dystrybutorom każdego modelu ogrzewacza pomieszczeń udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.2 załącznika III, zgodną z klasyfikacją sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń określoną w pkt 1 załącznika II.”;

d)

w ust. 2 akapit pierwszy dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu ogrzewacza wielofunkcyjnego udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2.1 załącznika III, zgodną z klasyfikacją sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń i klasyfikacją efektywności energetycznej podgrzewania wody określonymi w pkt 1 i 2 załącznika II;”;

e)

w ust. 2 akapit pierwszy dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu ogrzewacza wielofunkcyjnego udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 2 załącznika IV, natomiast w odniesieniu do modeli ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą ciepła elektroniczną kartę produktu udostępniono dystrybutorom przynajmniej dla źródła ciepła.”;

f)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 26 września 2019 r. dystrybutorom każdego modelu ogrzewacza wielofunkcyjnego udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2.2 załącznika III, zgodną z klasyfikacją sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń i klasyfikacją efektywności energetycznej podgrzewania wody określonymi w pkt 1 i 2 załącznika II.”;

g)

w ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

dystrybutorom każdego modelu regulatora temperatury udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 3 załącznika IV.”;

h)

w ust. 4 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

dystrybutorom każdego modelu urządzenia słonecznego udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 4 załącznika IV.”;

i)

w ust. 5 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 3 załącznika III, zgodną z klasyfikacją sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń określoną w pkt 1 załącznika II;”;

j)

w ust. 5 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 5 załącznika IV.”;

k)

w ust. 6 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 4 załącznika III, zgodną z klasyfikacją sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń i klasyfikacją efektywności energetycznej podgrzewania wody określonymi w pkt 1 i 2 załącznika II;”;

l)

w ust. 6 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 6 załącznika IV.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

ogrzewacze pomieszczeń oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z pkt 1 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika IX;”;

b)

w ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

ogrzewacze wielofunkcyjne oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z pkt 2 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika IX;”;

c)

w ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

zestawy zawierające ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi zgodnie z pkt 3 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika IX;”;

d)

w ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

zestawy zawierające ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi zgodnie z pkt 4 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika IX;”;

3)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IX do niniejszego rozporządzenia;

4)

dodaje się nowy załącznik IX zgodnie z załącznikiem IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 812/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 812/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu podgrzewacza wody udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.1 załącznika III, zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej podgrzewania wody określoną w pkt 1 załącznika II;”;

b)

w ust. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu podgrzewacza wody udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 1 załącznika IV, natomiast w odniesieniu do modeli podgrzewaczy wody z pompą ciepła elektroniczną kartę produktu udostępniono dystrybutorom przynajmniej dla źródła ciepła.”;

c)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 26 września 2017 r. dystrybutorom każdego modelu podgrzewacza wody udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.2 załącznika III, zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej podgrzewania wody określoną w pkt 1 załącznika II.”;

d)

w ust. 2 akapit pierwszy dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu zasobnika ciepłej wody użytkowej udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2.1 załącznika III, zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w pkt 2 załącznika II;”;

e)

w ust. 2 akapit pierwszy dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu zasobnika ciepłej wody użytkowej udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 2 załącznika IV.”;

f)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 26 września 2017 r. dystrybutorom każdego modelu zasobnika ciepłej wody użytkowej udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2.2 załącznika III, zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w pkt 2 załącznika II.”;

g)

w ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

dystrybutorom każdego modelu urządzenia słonecznego udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 3 załącznika IV.”;

h)

w ust. 4 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 3 załącznika III, zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej podgrzewania wody określoną w pkt 1 załącznika II;”;

i)

w ust. 4 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w pkt 4 załącznika IV.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

podgrzewacze wody oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z pkt 1 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika X;”;

b)

w ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

zasobniki ciepłej wody użytkowej oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub sprzedaży ratalnej użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z pkt 2 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika X;”;

c)

w ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

zestawy zawierające podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi zgodnie z pkt 3 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika X;”;

3)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia;

4)

dodaje się nowy załącznik X zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010 s. 17).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 47).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 64).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji nr (UE) 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz.U. L 178 z 6.7.2011, s. 1).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych Dz.U. L 123 z 9.5.2012, s. 1.

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 1).

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji nr (UE) 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji nr (UE) 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 83).


ZAŁĄCZNIK I

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 1059/2010

Dodaje się załącznik VIII w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. f) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 2 załącznika I. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK II

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1060/2010

Dodaje się załącznik X w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK X

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. f) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 3 załącznika II. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK III

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1061/2010

Dodaje się załącznik VIII w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. f) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 2 załącznika I. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK IV

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2010

Dodaje się załącznik IX w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IX

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit f) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3 ust. 3. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 5 załącznika V. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK V

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 626/2011

Dodaje się załącznik IX w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IX

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit h) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3 ust. 4-6. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. i) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK VI

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 392/2012

Dodaje się załącznik VIII w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. f) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 4 załącznika I. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK VII

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 874/2012

Dodaje się załącznik VIII w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–4 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f) lub art. 3 ust. 2 lit. e) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku I. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.”.


ZAŁĄCZNIK VIII

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 665/2013

Dodaje się załącznik VII w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit f) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3 ust. 2. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 3 załącznika II. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK IX

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 811/2013

a)

w załączniku VI tytuł otrzymuje brzmienie:

„Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem internetu”;

b)

dodaje się załącznik IX w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IX

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3, lub, w przypadku zestawu, w stosownych przypadkach, właściwie wypełnioną na podstawie etykiety i kart produktu dostarczonych przez dostawców zgodnie z art. 3, umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3. Jeżeli przedstawia się zarówno produkt, jak i zestaw, ale cena podana jest tylko w odniesieniu do zestawu, wyświetla się tylko etykietę zestawu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu lub zestawu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu lub zestawu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu lub zestawu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu lub zestawu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu lub zestawu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


ZAŁĄCZNIK X

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013

a)

w załączniku VI tytuł otrzymuje brzmienie:

„Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem internetu”;

b)

dodaje się załącznik X w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK X

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

(1)

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

»mechanizm wyświetlania« oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

»wyświetlacz wbudowany« oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

»ekran dotykowy« oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

»tekst zastępczy« oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

(2)

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3, lub, w przypadku zestawu, w stosownych przypadkach, właściwie wypełnioną na podstawie etykiety i kart produktu dostarczonych przez dostawców zgodnie z art. 3, umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3. Jeżeli przedstawia się zarówno produkt, jak i zestaw, ale cena podana jest tylko w odniesieniu do zestawu, wyświetla się tylko etykietę zestawu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

(3)

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu lub zestawu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu lub zestawu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

(4)

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest wyświetlany na mechanizmie wyświetlania przy cenie produktu lub zestawu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu lub zestawu.

(5)

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu lub zestawu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie »Karta produktu«. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.”.


Top