Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0886

2014/886/UE: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

OJ L 351, 9.12.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/886/oj

9.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/9


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

(2014/886/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1), w szczególności jego art. 42 ust. 1,

uwzględniając wniosek sporządzony w dniu 16 września 2014 r. przez Komisję Europejską zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 dotyczący wykazu kandydatów na stanowiska Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy po opublikowaniu otwartego zaproszenia do zgłaszania kandydatur,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy wygasł w dniu 16 stycznia 2014 r. Jednakże zgodnie z art. 42 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz jego zastępca pełnią swoje funkcje, dopóki nie zostaną zastąpieni.

(2)

Europejski Inspektor Ochrony Danych i jego zastępca mają zostać mianowani za wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego i Rady na okres pięciu lat od dnia 4 grudnia 2014 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na okres od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

Europejski Inspektor Ochrony Danych: Giovanni BUTTARELLI,

zastępca inspektora: Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Top