EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0186

(2014/186/UE): Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

OJ L 102, 5.4.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/186/oj

5.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/3


DECYZJA RADY

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

(2014/186/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 74 oraz art. 78 ust. 1 i 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 (1) stwierdza się, że Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria mogą uczestniczyć w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w charakterze obserwatorów. Ponadto rozporządzenie to zapewnia dokonanie się uzgodnień określających w szczególności charakter, zakres i zasady udziału tych krajów w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

(2)

W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących o warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwanych dalej „uzgodnieniami”). Rokowania zakończyły się parafowaniem uzgodnień w dniu 28 czerwca 2013 r.

(3)

Uzgodnienia powinny zostać podpisane.

(4)

Jak wskazano w motywie 21 rozporządzenia (UE) nr 439/2010, Zjednoczone Królestwo i Irlandia biorą udział w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia i są nim związane. W związku z tym państwa te powinny zastosować art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 439/2010, uczestnicząc w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w związku z tym w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(5)

Jak wskazano w motywie 22 rozporządzenia (UE) nr 439/2010, Dania nie brała udziału w przyjęciu tego rozporządzenia i nie jest nim związana. Dania nie uczestniczy w związku z tym w przyjęciu niniejszej decyzji ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym udziela się upoważnienia do podpisania w imieniu Unii Uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu z zastrzeżeniem ich zawarcia (2).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania uzgodnień w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r.

W imieniu Rady

E. VENIZELOS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11).

(2)  Tekst uzgodnień zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie ich zawarcia.


Top