EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2014 r. uchylająca decyzję EBC/2013/22 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/26


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 9 lipca 2014 r.

uchylająca decyzję EBC/2013/22 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń

(EBC/2014/32)

(2014/527/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 i art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1), w szczególności pkt 1.6 oraz pkt 6.3.1 i 6.3.2 załącznika I do tych wytycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Treść decyzji EBC/2013/22 (2) i EBC/2013/36 (3) powinna zostać zawarta w wytycznych EBC/2013/4 (4), podstawowym akcie prawnym mającym zastosowanie do tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń.

(2)

W interesie jasności i spójności prawa oraz w celu uproszczenia zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń, działania te zostają zrealizowane w drodze sporządzenia przekształconej wersji wytycznych EBC/2013/4.

(3)

Należy zatem uchylić decyzję EBC/2013/22 oraz decyzję EBC/2013/36,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Utrata mocy obowiązującej przez decyzje EBC/2013/22 i EBC/2013/36

1.   Decyzje EBC/2013/22 i EBC/2013/36 tracą moc obowiązującą z dniem 20 sierpnia 2014 r.

2.   Odesłania do uchylonych decyzji należy rozumieć jako odesłania do wytycznych EBC/2014/31.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 lipca 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2)  Decyzja EBC/2013/22 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 27).

(3)  Decyzja EBC/2013/36 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 301 z 12.11.2013, s. 13).

(4)  Wytyczne EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23).


Top