EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1075R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40) ( Dz.U. L 297 z 7.11.2013 )

OJ L 319, 29.11.2013, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319, 29.11.2013, p. 32–34 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1075/corrigendum/2013-11-29/oj

29.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/46


Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r. )

Strona 112, załącznik I, Wymogi sprawozdawczości statystycznej, tabela 1 „Kwoty należne i transakcje” otrzymuje brzmienie:

Tabela 1:   Kwoty należne i transakcje

 

A.

Instytutcje krajowe

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Instytucje krajów reszty świata

D.

Ogółem

Ogółem

MIF

Instytucje inne niż MIF – ogółem

Ogółem

MIF

Instytucje inne niż MIF – ogółem

 

Banki

Instytucje niebankowe

 

Instytucje rządowe i samorządowe (S.13)

Pozostałe sektory rezydentów

 

Instytucje rządowe i samorządowe (S.13)

Pozostałe sektory rezydentów

ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych + Pomocnicze instytucje finansowe + Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym PS

 

w tym PS

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Depozyty oraz kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sekurytyzowane kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

MIF strefy euro jako inicjator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

Instytucja rządowa i samorządowa strefy euro jako inicjator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c

PIPF (1), fundusze inwestycyjne niebędące FRP oraz TUiFER (2) strefy euro jako inicjator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d

przedsiębiorstwa niefinansowe (3) strefy euro jako inicjator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

inicjator spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pozostałe aktywa sekurytyzowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

w tym instytucja rządowa i samorządowa strefy euro jako inicjator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

w tym przedsiębiorstwo niefinansowe strefy euro jako inicjator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Aktywa niefinansowe (w tym środki trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depozyty oraz kredyty i pożyczki otrzymane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Emisja dłużnych papierów wartościowych  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13a

w tym odsetki należne od wyemitowanych papierów wartościowych (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 113, załącznik I, Wymogi sprawozdawczości statystycznej, tabela 2 „Całkowita/częściowa utrata wartości” otrzymuje brzmienie:

Tabela 2:   Całkowita/częściowa utrata wartości

 

D.

Ogółem

AKTYWA

2

Sekurytyzowane kredyty i pożyczki

 


(1)  Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

(2)  Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe.

(3)  Przedsiębiorstwa niefinansowe.

(4)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia KBC mogą zbierać te informacje zgodnie z metodą „papier po papierze”.

(5)  KBC mogą udzielać wyłączeń w zakresie przekazywania odsetek należnych od wyemitowanych papierów wartościowych, jeżeli dane mogą być pozyskane z innych źródeł.


Top