EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1074R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/39) ( Dz.U. L 297 z 7.11.2013 )

OJ L 319, 29.11.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319, 29.11.2013, p. 30–31 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1074/corrigendum/2013-11-29/oj

29.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/44


Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/39)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r. )

Strona 97, załącznik I, „Wymogi sprawozdawczości statystycznej”, tabela otrzymuje brzmienie:

POZYCJE BILANSU

Strefa euro

MIF

A.

Instytucje krajowe

B.

Instytucje w strefie euro inne niż krajowe

MIF

Instytucje niemonetarne

MIF

Instytucje niemonetarne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory rezydentów

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gotówka w kasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

w tym: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1e

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2e

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3e

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1x

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2x

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3x

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  W tym również nierozliczeniowe depozyty oszczędnościowe na żądanie.


Top