EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1073R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) ( Dz.U. L 297 z 7.11.2013 )

OJ L 319, 29.11.2013, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319, 29.11.2013, p. 25–29 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/corrigendum/2013-11-29/oj

29.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/39


Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r. )

Strona 80, załącznik I, część 3 – Tabele sprawozdawcze, tabela 1 „Stany – Dane kwartalne” otrzymuje brzmienie:

Tabela 1

Stany

Dane kwartalne

 

A.

Instytucje krajowe

B.

Instytucje w strefie euro inne niż krajowe

C.

Instytucje krajów reszty świata

D.

Ogółem

 

MIF

Instytucje inne niż MIF

 

MIF

Instytucje inne niż MIF

 

w tym

państwa członkowskie spoza strefy euro

w tym

USA

w tym

Japonia

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Pozostałe sektory

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Pozostałe sektory

 

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Należności z tytułu depozytów oraz kredytów i pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Waluty ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym akcje notowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym udziały/jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3)a

w tym papiery wartościowe pożyczone lub sprzedane w ramach operacji z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Aktywa niefinansowe (w tym środki trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depozyty oraz kredyty i pożyczki otrzymane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Udziały/jednostki uczesnictwa FI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Pozostałe zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI przekazują: (i) dane w komórkach oznaczonych kolorem czarnym; (ii) informacje wskazane w tabeli 2 dla papierów wartościowych zbieranych zgodnie z metodą „papier po papierze”; oraz dane w komórkach oznaczonych kolorem szarym dla papierów wartościowych, które nie są zbierane zgodnie z metodą papier po papierze

Strony 82 i 83, załącznik I, część 3 – Tabele sprawozdawcze, tabela 3 „Korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje – Dane kwartalne” oraz tabela 4 „Dane miesięczne” otrzymują brzmienie:

Tabela 3

Korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje

Dane kwartalne

 

A.

Instytucje krajowe

B.

Instytucje w strefie euro inne niż krajowe

C.

Instytucje krajów reszty świata

D.

Ogółem

 

MIF

Instytucje inne niż MIF

 

MIF

Instytucje inne niż MIF

 

w tym

państwa członkowskie spoza strefy euro

w tym

USA

w tym

Japonia

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Pozostałe sektory

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Pozostałe sektory

 

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Należności z tytułu depozytów oraz kredytów i pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Waluty ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

powyżej 2 lat

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

3

Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa FI

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

w tym akcje notowane

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

w tym udziały/jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

4

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

5

Aktywa niefinansowe (w tym środki trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

6

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depozyty oraz kredyty i pożyczki otrzymane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Udziały/jednostki uczesnictwa FI  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

9

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

10

Pozostałe zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI przekazują: (i) dane w komórkach zaznaczonych kolorem czarnym ozn. MINIMUM; (ii) dane w komórkach zaznaczonych kolorem szarym ozn. MINIMUM dla papierów wartościowych, które nie są zbierane zgodnie z metodą papier po papierze; oraz (iii) informacje wskazane w tabeli 2 dla papierów wartościowych zbieranych zgodnie z metodą „papier po papierze” jeżeli dany KBC zbiera bezpośrednio dane dotyczące transakcji.

KBC mogą rozszerzyć te wymogi na (i) dane w komórkach zaznaczonych kolorem czarnym nieoznaczone jako MINIMUM; oraz (ii) dane w komórkach zaznaczonych kolorem szarym nieoznaczone jako MINIMUM dla papierów wartościowych, które nie są zbierane zgodnie z metodą papier po papierze.


Tabela 4

Dane miesięczne

 

A.

Instytucje krajowe

B.

Instytucje w strefie euro inne niż krajowe

C.

Instytucje krajów reszty świata

D.

Ogółem

 

MIF

Instytucje inne niż MIF

 

MIF

Instytucje inne niż MIF

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Pozostałe sektory

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Pozostałe sektory

 

FI niebędące FRP

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

FI niebędące FRP

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Udziały/jednostki uczestnictwa FI  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja udziałów/jednostek uczestnictwa FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykup udziałów/jednostek uczestnictwa FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Jeżeli podmiot sprawozdający nie ma możliwości bezpośredniego określenia statusu rezydenta oraz przynależności sektorowej, przekazuje dane na podst. posiadanych informacji. W przypadku akcji na okaziciela, informacje mogą być zbierane od MIF lub PIPF (zgodnie z art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i ust. 3 części 2 niniejszego załącznika).

(2)  Jeżeli podmiot sprawozdający nie ma możliwości bezpośredniego określenia statusu rezydenta oraz przynależności sektorowej, przekazuje dane na podst. posiadanych informacji. W przypadku akcji na okaziciela, informacje mogą być zbierane od MIF lub PIPF (zgodnie z art. 2 ust. 2 i par.3 części 2 niniejszego załącznika).

(3)  KBC mogą odstąpić od wymogu przekazywania przez FI danych dla tej pozycji jeżeli stany kwartalne podane w tabeli 1 stanowią mniej niż 5% wyemiowanych udziałów/jednostek uczestnictwa FI.

(4)  Stany; korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje


Top