EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2013/11)

Dz.U. L 118 z 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/43


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro

(EBC/2013/11)

(2013/212/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 16,

uwzględniając decyzję EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W świetle doświadczeń w stosowaniu i interpretacji wytycznych EBC/2003/5 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (2) oraz w celu wprowadzenia konsekwentnych odniesień do autentycznych banknotów euro, będących prawnym środkiem płatniczym, należy stosować wyłącznie określenie „uszkodzone”.

(2)

Wytyczne EBC/2003/5 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiana

Art. 4 wytycznych EBC/2003/5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Wymiana uszkodzonych banknotów euro

1.   KBC wprowadzają w życie przepisy decyzji EBC/2013/10 w należyty sposób (3).

2.   Podczas wprowadzania w życie przepisów decyzji EBC/2013/10, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych prawem, KBC mogą zniszczyć uszkodzone banknoty albo ich części, chyba że istnieją podstawy prawne do ich zachowania lub zwrotu wnioskodawcy.

3.   KBC wyznaczają pojedynczy organ do podejmowania decyzji w sprawie wymiany uszkodzonych banknotów euro w przypadkach przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b) decyzji EBC/2013/10 i informują o tym EBC.

Artykuł 2

Skuteczność

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsze wytyczne skierowane są do krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 kwietnia 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 20.

(3)  Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37.”.


Top