EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 marca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2011/4 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii, decyzję EBC/2011/10 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii, decyzję EBC/2012/32 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką oraz decyzję EBC/2012/34 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/21


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 20 marca 2013 r.

uchylająca decyzję EBC/2011/4 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii, decyzję EBC/2011/10 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii, decyzję EBC/2012/32 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką oraz decyzję EBC/2012/34 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych

(EBC/2013/5)

(2013/168/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1), w szczególności pkt 1.6 oraz pkt 6.3.1 i 6.3.2 załącznika I do tych wytycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Treść decyzji EBC/2012/34 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (2) powinna zostać włączona do wytycznych EBC/2012/18 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniających wytyczne EBC/2007/9 (3), które są podstawowym aktem prawnym regulującym tymczasowe środki dotyczące operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń.

(2)

W interesie jasności i spójności prawa oraz w celu uproszczenia zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń treść decyzji EBC/2011/4 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii (4), decyzji EBC/2011/10 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii (5) oraz decyzji EBC/2012/32 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką (6) powinna także zostać włączona do wytycznych regulujących tymczasowe środki dotyczące kwalifikowania zabezpieczeń operacji refinansujących Eurosystemu.

(3)

Działania te, zrealizowane w drodze sporządzenia przekształconej wersji wytycznych EBC/2012/18, powinny ponadto pozwolić krajowym bankom centralnym państw członkowskich, których walutą jest euro, na wprowadzenie dodatkowych środków wzmożonego wsparcia kredytowego do swoich ram regulacyjnych lub umownych mających zastosowanie do kontrahentów.

(4)

Należy zatem uchylić decyzję EBC/2011/4, decyzję EBC/2011/10, decyzję EBC/2012/32 oraz decyzję EBC/2012/34,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Utrata mocy obowiązującej przez decyzje EBC/2011/4, EBC/2011/10, EBC/2012/32 i EBC/2012/34

1.   Decyzje EBC/2011/4, EBC/2011/10, EBC/2012/32 i EBC/2012/34 tracą moc obowiązującą z dniem 3 maja 2013 r.

2.   Odesłania do uchylonych decyzji należy rozumieć jako odesłania do wytycznych EBC/2013/4.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 marca 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 22.

(3)  Dz.U. L 218 z 15.8.2012, s. 20.

(4)  Dz.U. L 94 z 8.4.2011, s. 33.

(5)  Dz.U. L 182 z 12.7.2011, s. 31.

(6)  Dz.U. L 359 z 29.12.2012, s. 74.


Top