Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0350

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 350/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

OJ L 110, 24.4.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 258 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/350/oj

24.4.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 350/2012

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 267/2012.

(2)

Rada uważa, że nie ma już powodów do pozostawienia jednej osoby i dwóch podmiotów w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonym w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz zamieszczony w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoba i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 kwietnia 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

OSOBA I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


Top