Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0391

Decyzja Rady 2012/391/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/391/oj

17.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/47


DECYZJA RADY 2012/391/WPZiB

z dnia 16 lipca 2012 r.

zmieniająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/279/WPZiB (1), przedłużającą mandat misji EUPOL AFGHANISTAN do dnia 31 maja 2013 r.

(2)

Obecna finansowa kwota odniesienia obejmuje okres do dnia 31 lipca 2012 r.

(3)

Decyzję 2010/279/WPZiB należy zatem zmienić, tak by zawierała finansową kwotę odniesienia na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 maja 2013 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art.13 decyzji 2010/279/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją EUPOL AFGHANISTAN do dnia 31 lipca 2011 r. wynosi 54 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją EUPOL AFGHANISTAN w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. wynosi 60 500 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją EUPOL AFGHANISTAN w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. wynosi 56 870 000 EUR.

2.   Wszelkimi wydatkami zarządza się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

3.   W odniesieniu do działań podejmowanych w ramach swojej umowy szef misji w pełni podlega Komisji i jest przez nią nadzorowany.

4.   Zezwala się na udział obywateli państw trzecich w przetargach. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji szef misji może zawierać z regionalnym ośrodkiem dowodzenia/z regionalnymi zespołami ds. odbudowy z państw wiodących oraz z międzynarodowymi podmiotami rozmieszczonymi w Afganistanie uzgodnienia techniczne dotyczące dostaw sprzętu, usług oraz lokali na potrzeby misji, w szczególności jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa.

5.   Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne misji EUPOL AFGHANISTAN, w tym wymóg kompatybilności sprzętu i interoperacyjności jej zespołów, a także biorą pod uwagę rozmieszczenie personelu w regionalnych ośrodkach dowodzenia i w zespołach ds. odbudowy.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2012 r.

W imieniu Rady

S. ALETRARIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 19.5.2010, s. 4.


Top