Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0470

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2011 z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

OJ L 129, 17.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/470/oj

17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 470/2011

z dnia 16 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności jego art. 9 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (2), w szczególności jego art. 11 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 1 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 828/2009 (3) kraj wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 lub wymieniony jako kraj najsłabiej rozwinięty w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 kwalifikuje się do dodania do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009.

(2)

Uganda należy do krajów najsłabiej rozwiniętych wymienionych jako kraje najsłabiej rozwinięte w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 i zwróciła się z wnioskiem do Komisji o wymienienie jej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009. Uganda jest producentem cukru – jest więc także potencjalnym eksporterem do Unii Europejskiej.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 828/2009.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 240 z 11.9.2009, s. 14.


ZAŁĄCZNIK

Część I:   Kraje najsłabiej rozwinięte

Grupa

Państwo trzecie

Numer referencyjny

Kraje LDC nienależące do AKP

Bangladesz

Kambodża

Laos

Nepal

09.4221

Kraje LDC należące do AKP

Benin

Burkina Faso

Demokratyczna Republika Konga

Etiopia

Madagaskar

Malawi

Mozambik

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


Top