Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0081

2011/81/UE: Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 31, 5.2.2011, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 223 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2011; Uchylona w sposób domniemany przez 32011D0081

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/81(1)/oj

5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/81/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c),

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE (2) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(2)

Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca decyzję 1999/568/WE (3) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(3)

Decyzja Komisji 2003/31/WE z dnia 29 listopada 2002 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję 1999/427/WE (4) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(4)

Decyzja Komisji 2003/200/WE z dnia 14 lutego 2003 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom pralniczym i zmieniająca decyzję 1999/476/WE (5) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(5)

Decyzja Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (6) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(6)

Decyzja Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (7) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(7)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

(8)

Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji określonych w tych decyzjach. Okres ważności decyzji 2003/31/WE i 2003/200/WE należy przedłużyć do dnia 30 kwietnia 2011 r. Okres ważności decyzji 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 2011 r. Okres ważności decyzji 2002/747/WE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2011 r.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 5 decyzji 2002/741/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »papier do kopiowania i papier graficzny« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »żarówki«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 sierpnia 2011 r.”.

Artykuł 3

Artykuł 5 decyzji 2003/31/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do zmywarek do naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.”.

Artykuł 4

Artykuł 5 decyzji 2003/200/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty pralnicze« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.”.

Artykuł 5

Artykuł 3 decyzji 2005/341/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery osobiste« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 6

Artykuł 3 decyzji 2005/343/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery przenośne« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 237 z 5.9.2002, s. 6.

(3)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 44.

(4)  Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 11.

(5)  Dz.U. L 76 z 22.3.2003, s. 25.

(6)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 35.


Top