Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0184

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

OJ L 63, 7.3.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/184/oj

7.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 184/2009

z dnia 6 marca 2009 r.

zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące eksportu pewnych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych odnośnie do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 pierwsze tiret,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniu 10 grudnia 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób prawnych i fizycznych, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone, poprzez dodanie do niego czterech osób fizycznych w związku z informacjami o ich związkach z siecią Al-Kaida. Komisji przedstawiono uzasadnienia dotyczące wspomnianych zmian.

(3)

Należy wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków nałożonych niniejszym rozporządzeniem, rozporządzenie to musi wejść w życie natychmiast.

(5)

Ponieważ wykaz ONZ nie zawiera aktualnych adresów zamieszkania niektórych ze wspomnianych osób fizycznych, w Dzienniku Urzędowym należy opublikować ogłoszenie, tak by dane osoby miały możliwość skontaktowania się z Komisją oraz by Komisja mogła następnie poinformować zainteresowane osoby fizyczne o powodach, dla których wprowadza się niniejsze rozporządzenie, zapewnić im możliwość przedstawienia uwag w odniesieniu do tych powodów oraz dokonać przeglądu niniejszego rozporządzenia w celu uwzględnienia uwag oraz ewentualnych dostępnych informacji dodatkowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:

(1)

Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data urodzenia: 1.3.1965 r. Obywatelstwo: pakistańskie. Nr paszportu: A-374184 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

(2)

Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (alias a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-‘Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Data urodzenia: a) 17.8.1943 r., b) 1943 r., c) 1944 r. Miejsce urodzenia: Indie. Obywatelstwo: saudyjskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudyjska). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

(3)

Zaki-ur-Rehman Lakhvi (alias a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adres: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 30.12.1960 r. Miejsce urodzenia: Okara, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

(4)

Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.). Data urodzenia: 5.6.1950 r. Miejsce urodzenia: Sargodha, Punjab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 3520025509842-7 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.


Top