EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0048R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek ( Dz.U. L 170 z 30.6.2009 )

OJ L 355, 31.12.2013, p. 92–93 (CS, EL, IT, PL, RO, SK)
OJ L 355, 31.12.2013, p. 92–92 (BG, ES, DA, ET, EN, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SL, SV)
OJ L 355, 31.12.2013, p. 92–94 (DE, FR)
OJ L 355, 31.12.2013, p. 92–95 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/corrigendum/2013-12-31/oj

31.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 355/92


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170 z dnia 30 czerwca 2009 r. )

1.

Strona 6, art. 2 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„automatów do gier, działających na monety lub nie, przeznaczonych do publicznego użytku;”,

powinno być:

„automatycznych urządzeń służących do zabawy, działających na monety lub nie, przeznaczonych do publicznego użytku;”.

2.

Strona 10, art. 11 ust. 1 akapit trzeci:

zamiast:

„Na zabawkach nie umieszcza się ostrzeżenia szczegółowego lub ostrzeżeń szczegółowych, ustanowionych załączniku V, część B w pkt 2 do 5 jeżeli są one sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki.”,

powinno być:

„Na zabawkach nie umieszcza się ostrzeżenia szczegółowego lub ostrzeżeń szczegółowych, ustanowionych w załączniku V, część B, jeżeli są one sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki.”.

3.

Strona 19, art. 53 ust. 2:

zamiast:

„…, pod warunkiem że zabawki te spełniają wymagania określone w części 3 załącznika II do dyrektywy 88/378/EWG i …”,

powinno być:

„…, pod warunkiem że zabawki te spełniają wymagania określone w sekcji 3 części II załącznika II do dyrektywy 88/378/EWG i …”.

4.

Strona 19, art. 55 akapit pierwszy:

zamiast:

„Dyrektywa 88/378/EWG, z wyjątkiem art. 2 ust. 1 i części 3 załącznika II, zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 20 lipca 2011 r. Artykuł 2 ust. 1 i część 3 załącznika II zostają uchylone ze skutkiem od dnia 20 lipca 2013 r.”,

powinno być:

„Dyrektywa 88/378/EWG, z wyjątkiem art. 2 ust. 1 i sekcji 3 części II załącznika II, zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 20 lipca 2011 r. Artykuł 2 ust. 1 i sekcja 3 części II załącznika II zostają uchylone ze skutkiem od dnia 20 lipca 2013 r.”.

5.

Strona 20, załącznik I pkt 4:

zamiast:

„4.

Rowery o maksymalnej wysokości siodełka przekraczającej 435 mm, mierzonej jako pionowa odległość od podłoża do powierzchni siodełka, przy poziomej pozycji siodełka oraz ustawieniu sztycy podsiodłowej w najniższej pozycji”,

powinno być:

„4.

Rowery o maksymalnej wysokości siodełka przekraczającej 435 mm, mierzonej jako pionowa odległość od podłoża do górnej powierzchni siodełka, przy siodełku w położeniu poziomym i wsporniku siodełka ustawionym na znaku minimalnego wsunięcia”.

6.

Strona 21, załącznik II część I pkt 1:

zamiast:

„Zabawki i ich części oraz, w przypadku zabawek mocowanych, ich umocowanie, muszą mieć wymaganą wytrzymałość mechaniczną oraz, w miarę potrzeby, taką odporność na obciążenia, którym są poddawane podczas używania, aby nie nastąpiło uszkodzenie lub odkształcenie, które mogłoby spowodować ryzyko obrażeń fizycznych.”,

powinno być:

„Zabawki i ich części oraz, w przypadku zabawek mocowanych, ich umocowanie, muszą mieć wymaganą wytrzymałość mechaniczną oraz, w odpowiednim przypadku, taką stabilność, która pozwala na to, aby przy obciążeniach, jakim są poddawane podczas używania, nie powstały uszkodzenia lub odkształcenia, które mogłyby spowodować ryzyko obrażeń fizycznych.”.

7.

Strona 21, załącznik II część I pkt 4 lit. h):

zamiast:

„h)

Zabawki solidnie połączone z produktem żywnościowym w chwili spożycia, w taki sposób, że produkt żywnościowy musi zostać spożyty, aby uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są zakazane. Części zabawek połączone z produktem żywnościowym w inny sposób spełniają wymagania określone w lit. c) i d).”,

powinno być:

„h)

Zabawki solidnie połączone z produktem żywnościowym w chwili spożycia, w taki sposób, że produkt żywnościowy musi zostać spożyty, aby uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są zakazane. Części zabawek połączone bezpośrednio z produktem żywnościowym w inny sposób spełniają wymagania określone w lit. c) i d).”.

8.

Strona 23, załącznik II część III pkt 4 lit. a) oraz pkt 5 lit. a):

zamiast:

„(…) substancje lub mieszaniny (…)”,

powinno być:

„(…) te substancje i mieszaniny (…)”.

9.

Strona 34, załącznik IV lit. a):

zamiast:

„szczegółowy opis projektu i produkcji, w tym wykaz stosowanych części składowych i materiałów użytych w zabawkach, oraz danych informacyjnych substancji chemicznych otrzymane od dostawców substancji chemicznych;”,

powinno być:

„szczegółowy opis projektu i produkcji, w tym wykaz stosowanych części składowych i materiałów użytych w zabawkach, oraz karty charakterystyki substancji chemicznych otrzymane od dostawców substancji chemicznych;”.


Top