Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0076

2009/76/WE: Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

OJ L 25, 29.1.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 228 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76(1)/oj

29.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/17


DECYZJA RADY

z dnia 20 stycznia 2009 r.

zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(2009/76/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

uwzględniając zalecenie EBC/2008/19 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2008 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie wyznaczenia zewnętrznych biegłych rewidentów Centralnego Banku Malty (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2)

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta wygasa po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2008. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznego biegłego rewidenta na okres od roku obrachunkowego 2009.

(3)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zaleciła wyznaczenie KPMG jako zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2009–2013.

(4)

Należy zatem zastosować się do zalecenia Rady Prezesów EBC i odpowiednio zmienić decyzję Rady 1999/70/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 15 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

„15.   Zaleca się wyznaczenie firmy KPMG na zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta na lata obrachunkowe 2009–2013.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje przekazana do wiadomości EBC.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2009 r.

W imieniu Rady

M. KALOUSEK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 322 z 17.12.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.


Top