EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0030

2009/30/WE: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

OJ L 11, 16.1.2009, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/30(1)/oj

16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/83


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 14 stycznia 2009 r.

w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

(2009/30/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1), w szczególności jego art. 42 ust.1,

uwzględniając sporządzony w dniu 21 października 2008 r. przez Komisję, zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wniosek zawierający wykaz kandydatów po ogłoszeniu publicznego naboru kandydatów na stanowiska Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy,

mając na uwadze, że należy przystąpić do mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy, w drodze wspólnego porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą, na okres pięciu lat, począwszy od dnia 17 stycznia 2009 r.,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się na okres od dnia 17 stycznia 2009 r. do dnia 16 stycznia 2014 r. następujące osoby:

Europejski Inspektor Ochrony Danych: pan Peter HUSTINX,

zastępca inspektora: pan Giovanni BUTTARELLI.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Top