EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1558/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1558/2007

z dnia 17 grudnia 2007 r.

dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65 i 82 oraz załączniki VII, XI i XIII wyżej wymienionego regulaminu, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92 warunków zatrudnienia innych pracowników,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, że w celu zapewnienia, by siła nabywcza uposażeń urzędników i innych pracowników Wspólnoty zmieniała się równolegle z siłą nabywczą uposażeń urzędników krajowych w państwach członkowskich, należy dokonać dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w ramach corocznego przeglądu 2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego datę „1 lipca 2006 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2007 r.”.

Artykuł 2

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. tabela miesięcznych uposażeń podstawowych zawarta w art. 66 regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, otrzymuje brzmienie:

1.7.2007

Stopień

Stopień

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Artykuł 3

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników, wyznaczone są zgodnie z kolumną 2 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie, na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników wyznaczone są zgodnie z kolumną 3 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 4 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 maja 2008 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 5 poniższej tabeli.

1

2

3

4

5

Państwo/miejscowość

Wynagrodzenie

1.7.2007

Transfer

1.1.2008

Emerytura

1.7.2007

Emerytura

1.5.2008

Bułgaria

65,8

58,0

100,0

100,0

Republika Czeska

81,2

74,7

100,0

100,0

Dania

139,4

135,3

136,1

135,3

Niemcy

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Münich

106,6

 

 

 

Estonia

79,6

77,7

100,0

100,0

Grecja

95,3

93,3

100,0

100,0

Hiszpania

100,4

96,4

100,0

100,0

Francja

117,4

107,3

109,3

107,3

Irlandia

121,8

118,0

118,8

118,0

Włochy

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cypr

89,9

92,0

100,0

100,0

Łotwa

79,3

75,2

100,0

100,0

Litwa

71,3

67,8

100,0

100,0

Węgry

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Niderlandy

111,5

103,0

104,7

103,0

Austria

107,8

107,2

107,3

107,2

Polska

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalia

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunia

76,3

70,5

100,0

100,0

Słowenia

88,3

84,1

100,0

100,0

Słowacja

81,3

74,8

100,0

100,0

Finlandia

117,8

114,6

115,2

114,6

Szwecja

117,0

113,7

114,4

113,7

Zjednoczone Królestwo

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Artykuł 4

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwota dodatku z tytułu urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi i trzeci regulaminu pracowniczego, wynosi 849,38 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – 1 132,49 EUR.

Artykuł 5

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. podstawowa kwota dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi 158,86 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwota dodatku na dziecko, o którym mowa w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi 347,13 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwota dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu, wynosi 235,53 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwota dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 załącznika VII do regulaminu, wynosi 84,80 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. minimalna kwota dodatku za rozłąkę, o którym mowa w art. 69 regulaminu pracowniczego i w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do wspomnianego regulaminu, wynosi 470,83 EUR.

Artykuł 6

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. dodatek za przejechane kilometry (kwota stanowiąca równowartość kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia), o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit drugi załącznika VII do regulaminu pracowniczego, dostosowuje się w następujący sposób:

 

0 EUR/kilometr za odcinek od: 0 do 200 km

 

0,3531 EUR/kilometr za odcinek od: 201 do 1 000 km

 

0,5884 EUR/kilometr za odcinek od: 1 001 do 2 000 km

 

0,3531 EUR/kilometr za odcinek od: 2 001 do 3 000 km

 

0,1177 EUR/kilometr za odcinek od: 3 001 do 4 000 km

 

0,0567 EUR/kilometr za odcinek od: 4 001 do 10 000 km

 

0 EUR/kilometr za odcinek dłuższy niż: 10 000 km.

Do dodatku za przejechane kilometry dodaje się niżej podaną dodatkową zryczałtowaną kwotę:

176,52 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia zawiera się w przedziale 725–1 450 km,

353,02 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia jest równa lub większa niż 1 450 km.

Artykuł 7

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwota dziennej diety służbowej, o której mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi:

36,48 EUR dla urzędnika uprawnionego do dodatku na gospodarstwo domowe,

29,41 EUR dla urzędnika nie mającego prawa do dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 8

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. dolna granica dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, wynosi:

1 038,73 EUR dla pracownika uprawnionego do zasiłku na gospodarstwo domowe,

617,64 EUR dla urzędnika nie mającego prawa do zasiłku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 9

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. dolna granica zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, wynosi 1 245,73 EUR, górna granica wynosi 2 491,48 EUR, a standardową kwotę zasiłku wynosi 1 132,49 EUR.

Artykuł 10

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w art. 63 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2007

Stopień

Kategoria

Grupa

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Artykuł 11

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w. art. 93 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

Grupa funkcji

1.7.2007

Stopień

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Artykuł 12

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie się, o którym mowa w art. 94 warunków zatrudnienia innych pracowników, określa się w wysokości:

781,31 EUR dla pracownika uprawnionego do zasiłku na gospodarstwo domowe,

463,22 EUR dla urzędnika niemającego prawa do zasiłku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 13

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. dolna granica zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, wynosi 934,31 EUR, górna granica wynosi 1 868,61 EUR, a standardowa kwota zasiłku wynosi 849,38 EUR.

Artykuł 14

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. dodatki za pracę zmianową, przewidziane w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (2), wynoszą 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR i 801,03 EUR.

Artykuł 15

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. w odniesieniu do kwot wymienionych w art. 4 rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 260/68 (3) stosuje się współczynnik w wysokości 5,139465.

Artykuł 16

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. tabela w art. 8 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego otrzymuje brzmienie:

1.7.2007

Stopień

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Artykuł 17

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwoty dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, o których mowa w art. 14 akapit pierwszy załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, wynoszą:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Artykuł 18

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwoty dodatku edukacyjnego, o których mowa w art. 15 akapit pierwszy załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, wynoszą:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Artykuł 19

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. na potrzeby stosowania art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego kwota stałego dodatku wymieniona w byłym art. 4a załącznika VII do regulaminu pracowniczego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004 r. wynosi:

122,83 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C4 lub C5,

188,31 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C1, C2 lub C3.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 337/2007 (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 1).

(2)  Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz.U. L 38 z 13.2.1976, str. 1). Rozporządzenie uzupełnione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 1307/87 (Dz.U. L 124 z 13.5.1987, str. 6) i ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1873/2006 (Dz.U. L 360 z 19.12.2006, str. 61).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 8). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1750/2002 (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, str. 15).


Top