EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0047R(03)

Sprostowanie do dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych ( Dz.U. L 247 z 21.9.2007 )

OJ L 74, 20.3.2009, p. 35–35 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/47/corrigendum/2009-03-20/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

20.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/35


Sprostowanie do dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 247 z dnia 21 września 2007 r. )

Strona 40, pkt 5 lit. c):

zamiast:

„c)

w sekcji 3.2 lit. b) dodaje się tiret w brzmieniu:

»—

w przypadku gdy projektowanie, wytwarzanie lub końcowa kontrola i badania końcowe wyrobów lub ich elementów są wykonywane przez osobę trzecią, metod monitorowania skutecznego funkcjonowania systemu jakości, a w szczególności rodzaju i zakresu kontroli stosowanej wobec osoby trzeciej.«;”,

powinno być:

„c)

w sekcji 3.2 lit. b) dodaje się tiret w brzmieniu:

»—

w przypadku gdy wytwarzanie lub końcowa kontrola i badania końcowe wyrobów lub ich elementów są wykonywane przez osobę trzecią, metod monitorowania skutecznego funkcjonowania systemu jakości, a w szczególności rodzaju i zakresu kontroli stosowanej wobec osoby trzeciej.«;”.


Top