Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0538

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

OJ L 196, 28.7.2007, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/538/oj

28.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/49


DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU

z dnia 18 lipca 2007 r.

dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

(2007/538/WE)

ZARZĄD EUROPOLU,

uwzględniając protokół sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 41 ust. 3 Konwencji o Europolu, w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektorów oraz pracowników Europolu (1), a w szczególności jego art. 10;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada podjęła decyzję w sprawie waloryzacji poborów i wynagrodzeń urzędników Europolu o 1,5 % z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2006 r.

(2)

W dniu 18 lipca 2007 r. Zarząd podjął decyzję w sprawie wprowadzenia w życie podwyżki kwot, o których mowa w art. 4 załącznika do decyzji Zarządu z dnia 16 listopada 1999 r. (2) o taki sam procent i z tym samym dniem, jak określono decyzją Rady z dnia 12 czerwca 2007 r., o której mowa w pkt 1.

(3)

Zgodnie z tą samą decyzją Zarządu z dnia 18 lipca 2007 r., wartości ustalone w niniejszy sposób zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z mocą od dnia 1 lipca 2006 r.:

1)

Wartość, o której mowa w pierwszym zdaniu art. 4 załącznika do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r., zastępuje się kwotą 113,68 EUR.

2)

Wartości w walucie euro podane w tabeli zawartej w art. 4 załącznika do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. zastępuje się następująco:

 

8 % dla kwot od 113,68 EUR do 2 002,41 EUR

 

10 % dla kwot od 2 002,42 EUR do 2 758,01 EUR

 

12,5 % dla kwot od 2 758,02 EUR do 3 160,83 EUR

 

15 % dla kwot od 3 160,84 EUR do 3 589,60 EUR

 

17,5 % dla kwot od 3 589,61 EUR do 3 992,45 EUR

 

20 % dla kwot od 3 992,46 EUR do 4 382,91 EUR

 

22,5 % dla kwot od 4 382,92 EUR do 4 785,73 EUR

 

25 % dla kwot od 4 785,74 EUR do 5 176,21 EUR

 

27,5 % dla kwot od 5 176,22 EUR do 5 579,03 EUR

 

30 % dla kwot od 5 579,04 EUR do 5 969,51 EUR

 

32,5 % dla kwot od 5 969,52 EUR do 6 372,33 EUR

 

35 % dla kwot od 6 372,34 EUR do 6 763,42 EUR

 

40 % dla kwot od 6 763,43 EUR do 7 166,26 EUR

 

45 % dla kwot powyżej 7 166,27 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Hadze, dnia 18 lipca 2007 r.

Jaime FERNANDES

Przewodniczący Zarządu


(1)  Dz.U. C 221 z 19.7.1997, str. 2

(2)  Dz.U. C 65 z 28.2.2001, str. 8.


Top