EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1228

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 69. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

OJ L 222, 15.8.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 212 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 212 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 202 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1228/oj

15.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1228/2006

z dnia 14 sierpnia 2006 r.

zmieniające po raz 69. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

(2)

W dniu 2 sierpnia 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1217/2006 (Dz.U. L 220 z 11.8.2006, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się w następujący sposób:

1)

do tytułu „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujący wpis:

„International Islamic Relief Organization, Filipiny, filie (alias: a) International Islamic Relief Agency; b) International Relief Organization; c) Islamic Relief Organization; d) Islamic World Relief; e) International Islamic Aid Organization; f) Islamic Salvation Committee; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League; h) World Islamic Relief Organization; i) Al Igatha Al-Islamiya; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya; k) Hayat al-Igatha; l) Hayat Al-'Igatha; m) Ighatha; n) Igatha; o) Igassa; p) Igasa; q) Igase; r) Egassa; s) IIRO). Adres: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipiny; b) Zamboanga City, Filipiny; c) Tawi Tawi, Filipiny; d) Marawi City, Filipiny; e) Basilan, Filipiny; e) Cotabato City, Filipiny.”;

2)

do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis:

„Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias: a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal; b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil; c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil; d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal; e) Abd al-Hamid Mu’jil; f) A.S. Mujel; g) Abu Abdallah). Data urodzenia: 28.4.1949. Narodowość: saudyjska.”.


Top