Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0246

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

OJ L 40, 11.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 182 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 182 - 183
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/246/oj

11.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 246/2006

z dnia 10 lutego 2006 r.

zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 7 lutego 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 142/2006 (Dz.U. L 23 z 27.1.2006, str. 55).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

 

Do tytułu „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujące wpisy:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numer do celów charytatywnych: 1083469, (d) numer rejestracji: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numer rejestracji: 4636613.

 

Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:

(5)

Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.12.1959. Miejsce urodzenia: Libia.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.9.1966. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 18.8.1957. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

(9)

Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa’qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia.


Top