Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(02)

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zastąpienia zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

OJ C 298, 8.12.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

8.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 298/2


DECYZJA RADY

z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie zastąpienia zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(2006/C 298/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na mocy decyzji z dnia 3 czerwca 2002 r. (2) i z dnia 29 kwietnia 2004 r. (3), Rada mianowała członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do dnia 2 czerwca 2005 r.; okres ten został przedłużony na mocy art. 1 ust. 5 rozporządzenia nr 1112/2005;

(2)

jedno stanowisko zastępcy członka w kategorii przedstawicieli rządów w Radzie Zarządzającej zwolniło się wskutek rezygnacji pana Bo BARREFELTA;

(3)

rząd Szwecji zaproponował kandydata na stanowisko, które się zwolniło,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Pani Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI zostaje mianowana zastępcą członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na miejsce pana Bo BARREFELTA na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia powołania nowej Rady Zarządzającej, zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia nr 1112/2005.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994 r., str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1) i rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 5).

(2)  Dz.U. C 161 z 5.7.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. C 116 z 30.4.2004, str. 16.


Top